eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMatematik Öğretimi Yeterlik İnancı Envanteri (MÖYİE)’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması
(ADAPTATION OF TEACHING MATHEMATICS EFFICACY BELIEF INVENTORY (TMEBI) INTO TURKISH )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 413-434
Dergiye Geliş Tarihi : 12.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : MİTHAT TAKUNYACI , (25). Matematik Öğretimi Yeterlik İnancı Envanteri (MÖYİE)’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 413-434. Doi: 10.17753/Ekev1998.


Özet
Matematik öğretiminde öz-yeterlik, öğretmenlerin matematik öğretiminde öz-yeterlik inançlarına ilişkin kişisel inançları ve başkalarına matematik öğretme öz yeterliklerine ilişkin kişisel algıları olarak açıklanabilir. Ayrıca, öğretmenlerin tutumları, inançları ve davranışları öğrencilerin hazırlanmaları ve akademik başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, öğretmenin matematik öğretimine yönelik yeterlik inançlarını incelemek önemlidir ve Türkiye’de öğretmenlerin matematik öğretimi inançlarını belirlemeye yönelik değerlendirme araçlarına ilişkin nicel araştırmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Matematik Öğretimi Yeterlilik İnanç Envanteri’ni (MÖYİE) Türkçe diline uyarlamaktır. Araştırmanın örneklemini 426 matematik öğretmeni adayı (%54,5 kadın ve %45,5 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçek Enochs, Smith ve Huinker (2000) tarafından matematik öğretimi yeterlik inancını belirlemek için geliştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışması için öncelikle korelasyon katsayısı incelenmiş, ardından geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Türkçe formun uyarlanmasında geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Bulgular, ölçeğin yüksek güvenirlik katsayılarının bulunduğunu (Cronbach’s α (.91), McDonald’s ω (.85) ve İki Yarı Testi (r = .83) göstermiştir. Son olarak Türkçeye uyarlanan MÖYİE’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Matematik Öğretimi, Öğretim Yeterliği, İnanç, Geçerlilik, Güvenilirlik.

Abstract
Self-efficacy in teaching mathematics can be explained as teachers’ personal beliefs about their self-efficacy beliefs in teaching mathematics and personal perceptions of their self-ability to teach mathematics to others. Also, teachers’ attitudes, believes, and behaviors have a significant effect on students’ preparation and their academic success. So, it is important to examine teachers’ efficacy beliefs towards teaching mathematics. Not more quantitative research was found on the evaluation tools for determining teaching mathematics efficiency belief of teachers in Turkey. The purpose of the current study is to adapt the Teaching Mathematics Efficacy Belief Inventory (TMEBI) to the Turkish language. The sample of the study consists of 426 prospective mathematics teachers (54.5% female and 45.5% male). The scale that was used in the study was developed by Enochs, Smith, and Huinker (2000) to determine teaching efficacy belief towards mathematics. Firstly, for linguistic equivalence study, the correlation coefficient was examined, and then validity and reliability analysis were conducted. Validity and reliability studies were applied to adapting the Turkish form. Findings showed the highreliability coefficients of the scale were found (Cronbach’s α (.91), McDonald’s ω (.85), and Two-Half Test (r =.83)). Finally, it can be said that the MTEBI, which was adapted to the Turkish language is a valid and reliable measurement tool.

Keywords
Teaching Mathematics, Teaching Efficacy, Belief, Validity, reliability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri