eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBURUN ESTETİĞİ OPERASYONLARINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER VE BURUN ESTETİĞİNİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ
(Social Factors Affecting Rhinoplasty Operations and Mecicalization of Rhinoplasty )

Yazar : Hilal AKMAN DÖMBEKCİ  Yunus Emre ÖZTÜRK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 217-240
Dergiye Geliş Tarihi : 12.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Hilal AKMAN DÖMBEKCİ Yunus Emre ÖZTÜRK, (25). BURUN ESTETİĞİ OPERASYONLARINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER VE BURUN ESTETİĞİNİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 217-240. Doi: 10.17753/Ekev1999.


Özet
Bu çalışma günümüzde arttığı gözlemlenen burun estetiği operasyonlarını etkileyen toplumsal faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi ve nasıl tıbbileştirildiğinin açıklanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda insan burnunun şekillendirilmesinde etkili olan unsurlar, güzel burnun nasıl olduğu ya da olması gerektiği ve burnun görüntüsünün sağlık ile ilişkilendirilmesi üzerinde durulmuştur. Modern tıp sağlık ve güzellik uygulamaları kapsamında en önemli role sahiptir. Estetik kusurlu bir organın düzeltilmesi ya da güzelleştirilmesi amacıyla kullanılan yöntemin adıdır. Burun estetiği/rinoplasti operasyonu burun şeklinin değiştirilmesine ve güzelleştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen estetik operasyondur. Tıbbileştirme ise önceleri tıbbi bir konu olarak değerlendirilmeyen durum ya da olayın tıbbi bir durum haline gelmesidir. Tıbbileştirme/ medikalizasyon kavramsal, kurumsal ve etkileşimsel olmak üzere üç yolla gerçekleşebilmektedir. Bu çalışma için nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma deseni olarak olgubilim tercih edilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem ile belirlenen ölçütler doğrultusunda 11 Plastik, Reskontrüktif ve Estetik Cerrahi hekim ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler hekimlerin müsait olduklarını belirttikleri zamanda kendi ofislerinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin eksiksiz kaydedilmesi için katılımcıların onayıyla ses kaydı yapılmıştır. Sonrasında elde edilen veriler yazıya aktarılarak tematik analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Analizler MAXQDA 2020 nitel veri analizi programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda burun estetiğini etkileyen sosyal faktörlerin; sosyal medya, sosyal çevre, ruhsal sağlık problemleri, estetik cerrahlar, kültürel değişim ve tıbbi imkanların artması olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca rinoplastinin kavramsallaştırma ve hasta hekim etkileşimi düzeylerinde tıbbileştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Estetik, Güzellik, Rinoplasti, Tıbbileştirme, Sağlık Yönetimi, Sağlık Sosyolojisi.

Abstract
This study was carried out in order to determine the social factors affecting nasal aesthetic operations, which are observed to be increasing today, and to explain how they are medical. In this direction, the factors that are effective in shaping the human nose, how the beautiful nose is or should be, and the association of the appearance of the nose with health are emphasized. Modern medicine has the most important role in health and beauty practices. It is the name of the method used to correct or beautify an aesthetically defective organ. Rhinoplasty / rhinoplasty operation is an aesthetic operation performed for changing and beautifying the shape of the nose. Medicalization, is when a condition or event that was not considered as a medical issue before becomes a medical condition. Medicalization / medicalization can take place in three ways: conceptual, institutional and interactional. Qualitative research method was used for this study. Phenomenology was preferred as a research design. In-depth interviews were conducted with 11 Plastic, Resconstructive and Aesthetic Surgeons in line with the criteria determined by the criterion sampling, one of the purposeful sampling methods. The interviews were conducted in their own offices when the physicians stated that they were available. In order for the interviews to be recorded completely, audio recording was made with the approval of the participants. Afterwards, the data obtained were written down and evaluated through thematic analysis. Analyzes were carried out using the MAXQDA 2020 qualitative data analysis program. As a result of the research, the social factors affecting rhinoplasty; social media, social environment, mental health problems, plastic surgeons, cultural change and increased medical facilities. In addition, it was concluded that rhinoplasty was medicalized at the level of conceptualization and patient-physician interaction.

Keywords
Aesthetics, Beauty, Rhinoplasty, Medicalization, Health Care Management, Health Sociology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri