eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ (DI-QUEST): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Questıonnaire of Teacher Views on Differentiated Teaching (Di-Quest): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 183-204
Dergiye Geliş Tarihi : 29.04.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Gülüzar Şule TEPETAŞ CENGİZ Tacettin TEZCAN- Özgür Kıvılcan DOĞAN, (25). FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ (DI-QUEST): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 183-204. Doi: 10.17753/Ekev2021.


Özet
Farklılaştırılmış öğretim, günümüz sınıflarında artan öğrenci çeşitliliğine uygun öğretim stratejileri arasında ön plana çıkmaktadır Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim stratejilerine ilişkin ihtiyaçlarının artması nedeniyle alan yazına yeni bir ölçme aracının kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Coubergs, Struyven, Vanthournout, Engels (2017) tarafından geliştirilmiş olan “Differentiated Instruction Quest Instrument” ölçme aracının dilimize uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği (DI-QUEST): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması dilsel eşdeğerlik ile başlamış, ölçeğe ilişkin ilk çeviriler, kavramsal, dilsel ve bağlamsal farklılıkların incelenmesi, uzman görüşü, pilot uygulama basamaklarını izleyerek tamamlanmıştır. Ölçeğin dil uyarlaması yapıldıktan sonra, 31 maddelik form çevrim içi uygulanmak üzere hazırlanmış ve araştırmacıların bağlantılı oldukları öğretmen gruplarında paylaşılmıştır. Gönüllü olan 603 öğretmen ölçeği yanıtlayarak çalışmaya katılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda 5 faktörlü ve 25 maddeden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Tüm ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.84 olarak hesaplanırken, İlgi, hazırlık ve öğrenme profili faktörü 0.87, Gelişim Anlayışı faktörü 0.81, Etik Alan faktörü 0.74, Çıktı-Girdi faktörü 0.81 ve Esnek Gruplama faktörü 0.78 olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tüm ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.84 olarak hesaplanırken, İHÖ faktörü 0.86, GA faktörü 0.80, EA faktörü 0.75, Ç-G faktörü 0.83 ve EG faktörü 0.73 olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler sonucu elde edilen bulgular, uyarlaması yapılan ölçeğin, Türkiye’deki öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretime ilişkin görüşlerinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Farklılaştırılmış Öğretim, Ölçek Uyarlama, Kapsayıcı Eğitim, Öğrenci Çeşitliliği, Akademik Çeşitlilik.

Abstract
Differentiated Instruction stands out among the teaching strategies suitable for the increasing diversity of students in today's classrooms. Introducing a new measurement tool to the literature is important since teachers are increasingly in need of differentiated teaching strategies. For this reason, this study aimed to adapt the "Differentiated Instruction Quest Instrument" by Coubergs, Struyven, Vanthournout, Engels (2017) to Turkish and to carry out validity and reliability studies. Differentiated Instruction Questionnaire for Teachers (DIQ-teachers): The adaptation to Turkish, validity and reliability study started with linguistic equivalence. After the first translations of the scale were completed, conceptual, linguistic and contextual differences were examined, expert opinion was sought and pilot implementation was administered. Following the language adaptation of the scale, the 31-item form was prepared to be implemented online and shared with the teacher groups with whom the researchers were associated. 603 voluntary teachers participated in the study by responding to the scale items. As a result of the Explanatory Factor Analysis, a structure with 5 factors and 25 items was obtained. While the Cronbach's alpha coefficient of the whole scale was calculated as 0.84, factors were calculated separately as the students’ interest, readiness and learning profile, 0.87; the Growth Mindset, 0.81; the Ethical Compass, 0.74; the Output-Input, 0.81 and the Flexible Grouping, 0.78. As a result of the confirmatory factor analysis, the Cronbach alpha coefficient of the whole scale was calculated as 0.84, while the factors were calculated separately as: IRLP 0.86, GM 0.80, EC 0.75, O-I 0.83 and FG0.73. The findings obtained through statistical analyses showed that the adapted scale can be used as a valid and reliable scale to measure teachers' views related to differentiated instruction in Turkey.

Keywords
Differentiated Instruction, Scale Adaptation, İnclusive Education, Student Diversity, Academic Diver

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri