eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişimes-Sübki’nin Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ Adlı Eserindeki Nahiv ile İlgili Görüşleri
(al-Subki’s Grammatical Views in Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ )

Yazar : ASLAM JANKIR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 37-64
Dergiye Geliş Tarihi : 18.05.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : ASLAM JANKIR , (25). es-Sübki’nin Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ Adlı Eserindeki Nahiv ile İlgili Görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 37-64. Doi: 10.17753/Ekev2030.


Özet
İmam Tâcettin Abdülvahhab b. Ali b. Abdülkafi es-Sübkî’nin Tabâkâtü’ş-Şafiyet’il- Kübrâ adlı kitabı değerli bir eser olup; fıkıh, hadis, tarih ve literatür gibi bilimlerle birlikte nahiv ilminin de kitapta önemli bir payı bulunmaktadır. Bu çalışmanın önemi ise kitaptaki nahiv meselelerinden ileri gelmektedir. Bu çalışmada, analitik ve niteleyici metot esas alınıp nahiv meseleleri incelenerek ve analiz edilerek işlenir, bazen de eleştirici metot kullanılmaktadır. Çalışmada, Kur’an-ı Kerim ayetleri, sure ismi, ayet numarası ve şiir örneklerine özen gösterilmiş, şiir örnekleri sahiplerine nispet edilerek şiir divanlarından tahriç edilmektedir. Çalışma, Tabâkâtü’ş-Şafiyet’il-Kübrâ adlı eseri ve eserin yazarını tanıtır; nahiv ile ilgili meseleleri ele alarak açıklar. Özellikle es-Sübkî’nin görüşlerinden bahsederek bu görüşleri açıklamayı ve söz konusu görüşleri zenginleştiren bazı destekleyici görüşleri vermeyi hedeflemektedir. Tabâkâtü’ş-Şafiyet’il-Kübrâ kitabı, Arapça bilgini ve din âlimlerinin ilgisini çeken önemli bir grup meseleler içerdiği sonucuna varılması gibi; bu çalışmada birçok sonuçlara varılmıştır. Essübki’nin o meseleler hakkındaki görüşleri belli olmuş ancak görüşleri şeyhi Ebî Hayyan el-Endelüsî’den aldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ, Nahiv Meselesi, es-Sübkî, Şiir Örnekleri.

Abstract
The book Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ by Imam Taj al-Din Abd al-Wahhab b. Ali Abd al-Kafi Al-Subki contains jurisprudence, hadith, history and literature, the grammar had a share in it and a presence too, for we signed a great grammatical material between the folds of the book. The grammatical material attracted this research for study, so induction and analysis were adopted in dealing with the grammatical issues, using the descriptive analytical method, and sometimes the issue was discussed through a critical method. The research aims at extracting these grammatical issues, discussing them, clarifying them, and mentioning opinions about them, in addition to mentioning the opinions that can enrich these issues. The research led to a set of results, the most important of which is that the book Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ contained a set of important grammatical issues that attracted scholars of Arabic and Islam. Al-Subki’s views on many grammatical issues were not his own. Rather, he drew from the views of his sheikh, Abu Hayyan Al-Andalusi, or he preferred the views of some scholars to some.

Keywords
Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ, Grammatical Issues, Subki, Poetic Inference, Weights and Induction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri