eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimUZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE EBA CANLI DERSLERLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
(Teachers' Views about Eba Live Lessons in the Distance Education Process )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 241-262
Dergiye Geliş Tarihi : 20.05.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : hüseyin yolcu , (25). UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE EBA CANLI DERSLERLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 241-262. Doi: 10.17753/Ekev2031.


Özet
COVID-19 pandemisi sebebiyle okullarda uzaktan eğitime geçilmesi hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından birtakım sorunları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada COVID-19 pandemi sürecinde EBA ile ilgili olumlu tutuma sahip öğretmenlerin, EBA canlı ders uygulaması kullanımında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yöntemine göre yürütülen bu çalışmada veriler, EBA tutum ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya katılan 96 öğretmen arasından yüksek tutuma sahip 10 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler öncelikle yazıya dönüştürülmüş, sonrasında bir nitel veri analiz programı yardımıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerden ortak veya benzer olanlar kodlanarak aynı tema altında toplanmıştır. Analiz sonuçları modeller ve grafikler kullanılarak ifade edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, öğretmenler uzaktan eğitime geçildiği ilk zamana kıyasla EBA’nın geliştirildiğini ancak hala altyapısının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin canlı ders uygulamalarında karşılaştığı sorunlar genel olarak, internet altyapı yetersizliği, öğrencilerin teknolojik donanım (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) eksikliği, öğrencilerde motivasyon düşüklüğü ve dikkat dağınıklığı, ölçme-değerlendirme araçlarının yetersizliği durumlarıdır. Öğretmenler genel olarak hem öğrenciler hem de öğrenci velileriyle iletişimini sürdürmüştür. Öğrencilerde devamsızlığın arttığı, akademik başarının ise düştüğü öğretmenler tarafında dile getirilmiştir. Öğretmenler canlı derslerini genellikle dijital uygulamalardan yararlanarak sürdürmüşlerdir. Bunun yanında konu tekrarı amacıyla öğrencilerini ödevlendirmede EBA’nın çeşitli içeriklerinden yararlanmışlardır. Ayrıca öğretmenler, EBA’nın içerik ve altyapı yönünden geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Tutum, Canlı Ders, Öğretmen Görüşleri.

Abstract
Due to the COVID-19 pandemic, the transition to distance education in schools has brought some problems for both teachers and students. In this study, we aimed to identify the problems faced by teachers who have a positive attitude towards EBA during the COVID-19 pandemic process while using the EBA live lesson application. In this study conducted according to the mixed research method, the data were collected using the EBA attitude scale and semi-structured interview form. Semi-structured interviews were conducted with 10 high-attitude teachers among 96 teachers who participated in the study. The data obtained from the interviews were first transformed into text and then subjected to content analysis with the help of a qualitative data analysis program. Common or similar data were coded and collected under the same theme. Analysis results are expressed using models and graphics. According to the findings of the study, teachers stated that EBA has developed compared to the first time when distance education was introduced, but its infrastructure is still inadequate. The problems faced by the teachers in live lesson applications are generally the inadequacy of internet infrastructure, the lack of technological equipment (computer, smartphone, tablet, etc.) of the students, the low motivations and distractibility of the students, and the deficiency of assessment and evaluation tools situations. The teachers generally kept in touch with both students and parents of students. It was stated by teachers that students' absenteeism increased and academic success decreased. Teachers generally continued their live lessons by using digital applications. In addition, they made their students homework by benefiting from the various contents of EBA in order to repeat the subject. In addition, teachers stated that EBA should be developed in terms of content and infrastructure.

Keywords
Distance Education, Educational Informatic Network (EBA), Attitude, Live Lesson, Teacher Views’.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri