eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMINDA TEKNOSTRES DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Turkish Adaptation of the Level of Technostress in the Technology-Supported Learning Environment of University Students: A Validity - Relıability Study )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 451-470
Dergiye Geliş Tarihi : 22.05.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Muhammet BAŞ Fatih BALAMAN - Suphi BALCI, (25). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMINDA TEKNOSTRES DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 451-470. Doi: 10.17753/Ekev2044.


Özet
Araştırmanın amacı orijinali İngilizce dilinde geliştirilmiş olan “Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamında Teknostres Düzeyleri Ölçeğini” Türk kültürüne uyarlamaktır. 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında Hatay’da 523 üniversite öğrencisi ile yürütülen çalışmada ölçek uyarlama çalışması kapsamında çeviri işlemleri, dil geçerliği, yapı geçerliği (Doğrulayıcı Faktör Analizi) işlemleri yürütülmüş, alpha iç tutarlık katsayısı, iki yarı güvenirliği, kararlılık katsayısı, madde analizleri ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Dil geçerliği kapsamında her iki dil arasında 0.88 düzeyinde korelasyon bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum indislerine göre ölçeğin orijinalinin 2 faktörden oluşan 13 maddelik yapısı doğrulanmıştır. Türkçe formun alpha değeri 0.91, iki yarı güvenirliği 0.93 çıkmıştır. Ayrıca kararlılık kapsamında farklı zamanlarda uygulanan ölçümler arasında 0.74 düzeyinde korelasyon elde edilmiştir. %27’lik alt-üst gruplar tekniği dikkate alınarak maddelerin ayırt edicilikleri değerleri hesaplanmış ve bütün maddeler için ayırtedicilikler anlamlı bulunmuştur. Her bir maddenin yeterli faktör yüküne sahip olduğu anlaşılmış ve maddelerin ölçmek istediği özellikleri ölçmede uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca faktörlerin kendi arasında ve ölçeğin bütünü ile arasında yüksek düzeyde korelasyona sahip olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin teknoloji destekli öğrenme ortamında teknostres düzeyleri ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknostress, Ölçme Ölçeği, Üniversite Öğrencileri, Geçerlik-Güvenilirlik, Ölçek Uyarlaması, Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamında Teknostres Düzeyleri Ölçeği.

Abstract
The aim of the research is to adapt the scale of “technostress levels to Turkish culture in the technology-assisted learning environment of university students”, the original of which was developed in English language, In the fall semester of the 2020-2021 academic year, translation procedures, language validity, structure validity (Confirmative Factor Analysis) procedures were carried out within the scope of the scale adaptation study conducted with 523 university students in Hatay, and internal consistency coefficient of α, two semi-reliability, stability coefficient, item analyses and correlation coefficients were calculated. Within the scope of language validity, a correlation of 0.88 level was found between both languages. According to the adaptation inscriptions obtained from the Confirmatory Factor Analysis, the 13-items structure of the original scale consisting of 2 factors has been verified. The α value of the Turkish form was 0.91 and the two semireliability was 0.93. In addition, a correlation of 0.74 level was obtained between the measurements applied at different times within the scope of stability. Taking into account the 27% upper and lower groups technique, the values of the differentiations of the items were calculated and the differentiations were found to be significant for all items. It was understood that each item had sufficient factor load and it was concluded that the items were suitable for measuring the properties they wanted to measure. It was also understood that the factors had a high level of correlation between themselves and the scale as a whole. As a result, it was understood that the Turkish form of the technostress level scale in the technology-assisted learning environment of university students is valid and reliable.

Keywords
Technostress, Measurement Scale, University Students, Validity Reliability, Scale Adaptation, Level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri