eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKLASİK TÜRK EDEBİYATINDA DİVANA İSİM VERME
(Denominating of Diwan in Classical Turkish Literature )

Yazar : Abdullah AYDIN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 45-60
Dergiye Geliş Tarihi : 12.02.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Abdullah AYDIN , (18). KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA DİVANA İSİM VERME. Ekev Akademi Dergisi, 59, p. 45-60. Doi: .


Özet
Klasik Türk Edebiyatında şiir düzyazıdan daha önemli bir konuma yerleştirilmiştir. Şiirler içerisinde de edebî değeri yüksek olan şiirlerin bir araya getirildiği divanlar, uzun bir şiir olan mesnevilerden daha önde tutulmuştur. Bu sebeple edebiyat tarihçileri tarafından edebiyatımızın bu dönemi Divan Edebiyatı olarak adlandırılmıştır. Aslı Farsça olan divan kelimesi, edebî terim olarak seçme şiirlerin bir düzen içerisinde temize çekilmesiyle oluşan eserin adıdır. Divan, bizzat şairi tarafından tertip edilebileceği gibi edebî zevke sahip başkaları tarafından da oluşturulabilmektedir. Genellikle bir şair bir divan tertip ederken çok yazan bazı şairler birden fazla divan oluşturmuşlardır. Az yazanlar ise şiirlerini topladıkları küçük hacimli eserlere divançe demişlerdir. Bu makalede; kitap ya da tez olarak yayımlanan divanlar isimlendirilmeleri bakımından incelenmiş,yaygın adlandırmadan faklı olarak özel isim taşıyan divanlar da tespit edilmiştir. Birinci bölümde divan kelimesinin şairin mahlası, adı, babasının adı vd. kelimelerle terkip hâlinde kullanılarak isimlendirilmeleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Ali Şîr Nevâyî divanlarında görüldüğü üzere; içerisinde divan kelimesi geçmeyen, özel bir ismi olan divanlara dikkat çekilmiştir. Özel isim vermenin belli bir döneme has olmadığı, hemen her asırda görüldüğü tespit edilmiştir. Divanına özel isim veren şairlerin biyografilerine, divanlarının şekil ve içerik özelliklerine değinilmeyerek kaynakçaya atıf yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Divan, Şiir, Ad Verme, İsimlendirme, Özel İsim.

Abstract
The poem in Classical Turkish Literature was placed in a prominent position than prose. The diwans which consist of high literal value, was placed before masnavi which is a long poem. Therefore this period of our literature was denominating as Diwan Literature by historians of literature. The work diwan which originated from Persian Language, as a literal term is the name of the work which is consisting of a clear copy of collected poems in order. Diwan, as will be arranged by the poet himself, also can be created by anyone else. While a poet usually has arranged one diwan, some poets have created more than one. The writers with less writings, have sayd divançe (little diwan) to the small volume works consist of collected poems. In this paper; the diwans which have published as boks or theses were researched according to denominating of diwans, also unlike the common naming were ascertained the diwans with proper names. In the first part, were investigated the poets pseudonym, name, father’s name etc. words with the word diwan as combination naming. And in the second part as is seen in the diwans of Ali Şir Nevayi; he has pointed out to diwans in which not diwan terms within the texts and which are special names. It was assertained that giving the proper name not belong just to a certain period, but in every century can be seen. I have not mentioned to biographies of poets that give specific name of his diwan, forms and content features of their diwans, I have just refered to the bibliography.

Keywords
Ottoman Poem, Diwan, Denominating, To Give a Nickname, Proper Noun.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri