eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSOSYAL MEDYADA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA ELDE EDİLEN BİLGİNİN KULLANIŞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
(Identifying the Factors Affecting the Usability of the Information Obtained in Electronic Word of Mouth Marketing on Social Media )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 537-562
Dergiye Geliş Tarihi : 1.06.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Saadet Sağtaş Sena ŞEMSETTİNOĞLU, (25). SOSYAL MEDYADA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA ELDE EDİLEN BİLGİNİN KULLANIŞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 537-562. Doi: 10.17753/Ekev2060.


Özet
Gelişen teknoloji ile insanların birbiri olan iletişiminde önemli bir araç haline gelen dijital platformlar, tüketim alışkanlıklarını da etkilemektedir. Satın alma kararlarında belirsizlikleri azaltmak için birçok bilgi kaynağından faydalanmak isteyen tüketiciler, bilgi paylaşımına olanak sağlayan sosyal medya kanallarını sıklıkla kullanmaktadır. Sosyal medya uygulamalarında satın alınan ürün veya hizmetler hakkında yapılan yorumlar ve değerlendirmeler olarak da tanımlanan elektronik ağızdan ağıza pazarlama (eWOM) tüketici satın alma kararında etkili olmaktadır. Elektronik ağızdan ağıza pazarlama ile edinilen bilgilerin, hangi öncüllerle şekillendiğinin belirlenmesi, tüketici davranışlarının anlaşılması ve beklentilerinin karşılanmasında önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı eWOM’un tüketici satın alma niyeti üzerine etkisini incelemektir. Bu amaç kapsamında bilgi kullanışlılığını etkileyen faktörler ve satın alma niyeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada İnstagramı aktif olarak kullanan 337 katılımcı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiş olup elde edilen verilen istatisiki analizi için AMOS programından faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, eWOM’da bilgi kalitesinin, bilgi güvenirliğinin, bilgi gereksiniminin ve bilgiye yönelik tutumun, bilgi kullanışlılığını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ağızdan Ağıza Pazarlama, Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama, Tüketici Davranışları, Satın Alma Niyeti, Uygulamalar.

Abstract
Digital platforms, which have become an important tool in the communication of people with each other along with the developing technologies have also been affecting their consumption habits. Consumers want to benefit from several information sources to reduce uncertainties in their purchasing decisions and frequently attempt to use social media channels that allow information sharing. Electronic word of mouth (eWOM), is defined as comments and evaluations about products or services purchased in social media applications, and it is impacting consumer purchasing decision. Determining the antecedents of electronic Word of mouth information and understanding consumer behavior are the crucial elements in meeting the needs and expectations of buyers. The aim of this study is to examine the effect of eWOM on consumer purchase intention. Within this scope, the relationship between factors affecting information usefulness and purchase intention was investigated. In the study, a survey was conducted with 337 participants who actively use Instagram, and the AMOS program was used for the statistical analysis of the data obtained from participants. As a result of the study, it was determined that information quality, information reliability, information need and attitudes towards information positively affect information usefulness in eWOM.

Keywords
Word of Mouth Marketing, Electronic Word of Mouth Marketing, Consumer Behavior, Purchase İntent, Pra

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri