eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimERZURUM KIRSALINDA DİN GÖREVLİSİ ALGISI (ERZURUM/OLTU ÖRNEĞİ)
(Perception of Religious Worker in Erzurum Rural (Erzurum / Oltu Example) )

Yazar : Lokman Cerrah    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 341-362
Dergiye Geliş Tarihi : 2.06.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Lokman Cerrah , (25). ERZURUM KIRSALINDA DİN GÖREVLİSİ ALGISI (ERZURUM/OLTU ÖRNEĞİ). Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 341-362. Doi: 10.17753/Ekev2066.


Özet
Her din, sosyolojik bir boyuta sahip olup kendine inanan bir topluluğa ihtiyaç duyar. Bu topluluğun sadece bir dine inanmaları yeterli değildir. Aynı zamanda o dinin emir ve yasaklarını, ritüellerinin nasıl yapılacağını bilmesi ve kutsallarını tanıması gerekmektedir. Bunları bilmek, öğrenmek ve uygulamak her inanç sahibinin görevi olmakla beraber özellikle kutsal metinlerin öğrenilmesi, bu metinlere dayalı dini ilimlerin detaylarıyla bilinmesi ve birtakım ritüellerin icra edilmesi hususunda kendilerine önderlik edecek birilerine ihtiyaç duyarlar. İşte dinler için bu görevi yerine getiren insanların oluştuğu sınıfa din görevlileri denilmektedir. Bu çalışma, kırsal kesimde halkın din görevlilerine bakışını, onlardan beklentilerini ve din görevlilerince hazırlanan vaaz ve hutbelerin içerik ve etkilerini değerlendirmelerini ele almaktadır. Anket yöntemiyle toplanan verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmış ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Din Görevlisi, Kırsal Kesim, Hutbe, Vaiz, İmam, Erzurum.

Abstract
Every religion has a sociological dimension and needs a community that believes in itself. It is not enough for this community to believe in just one religion. At the same time, he must know the orders and prohibitions of that religion, how to do its rituals and its sacred. It is the duty of every believer to know, learn and apply them. However, they especially need someone to lead them in learning the scriptures, knowing the details of the religious sciences based on these texts, and performing certain rituals. Here, the class in which the people who fulfill this duty for religions are made up is called religious officials. This study examines the view of the people in rural areas towards religious officials, their expectations from them, and the evaluation of the content and effects of sermons and sermons prepared by religious officials. SPSS statistical program was used in the analysis of the data collected by the survey method and the results obtained were evaluated.

Keywords
Religious Officer, Rural Area, Sermon, Preacher, Imam, Erzurum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri