eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimELEŞKİRT (AĞRI) ÇEVRESİNDEKİ KÖY YERLEŞMELERİNİN ADLARININ DEĞİŞİM SÜRECİ VE TOPONOMİK ANALİZİ
(Change Process and Toponomic Analysis of the Names of Village Settlements Around Eleşkirt (Ağrı) )

Yazar : Ahmet EDİ  Ercan DEMİRTAŞ, Muhammet Yıldız  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 97-116
Dergiye Geliş Tarihi : 3.06.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Ahmet EDİ Ercan DEMİRTAŞ, Muhammet Yıldız , (25). ELEŞKİRT (AĞRI) ÇEVRESİNDEKİ KÖY YERLEŞMELERİNİN ADLARININ DEĞİŞİM SÜRECİ VE TOPONOMİK ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 97-116. Doi: 10.17753/Ekev2069.


Özet
Yaşanılan ortamlara ilişkin insanların geçmişten bugüne en fazla merak ettikleri konuların başında yer adları ve bu yer adlarının ne anlam ifade ettiği konusu gelmektedir. Yerleşim merkezlerine ait isimler çoğu kez geçmişte yaşananları, bugünü ve doğal çevreyi anlamlı kılar. Yer adları, özellikle kültürel coğrafya çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bir yerleşim yerine ait adlandırmalar o bölgenin mazisi, coğrafi özellikleri, insan özellikleri ve düşünme biçimleri hakkında ipuçları verir. Başka bir deyişle geçmişin mekânda yeniden ruh bulup canlanması ile yer adları da o yerleşim merkezinde ete kemiğe bürünürler. Bu çalışmada Eleşkirt ve çevresindeki köy yerleşmelerinin geçmişten bugüne isimlerinin ortaya çıkışı ve bu isimlerde tarihsel süreç içerisinde yaşanan değişimler üzerinde durulmuştur. Ayrıca mevcut köy adlarının toponomik incelemesi yapılarak adlandırmaların nasıl ve neye göre yapıldığı da gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Durum çalışması deseni ile yapılan bu araştırmada, köy adlarının tarihsel değişim süreci incelenirken doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Güncel köy adlarının toponomik inceleme ve sınıflandırması yapılırken ise Gülensoy (1998) tarafından, Anadolu coğrafyasındaki yaşam merkezlerinin isimlerinin tasnifindeki kıstaslar kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eleşkirt ve çevresindeki köylerin adlarının %84’lük bir oranda değişime uğradığı ve yeni isimleri ile eski isimleri arasında anlamsal olarak önemli farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Eleşkirt ve çevresindeki köy isimlerinin toponomik analizi yapıldığında ise su kaynakları, litolojik özellikler, topoğrafya özellikleri, iklim koşulları gibi doğal ve fiziki koşulların etkisinin olduğu, aynı zamanda bunun yanında tarihi faktörler ile özellikle Cumhuriyet döneminde milli değerlerin yani egemen devlet gücünün de etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Eleşkirt, Köy, Toponomi, Yer Adları, Değişim.

Abstract
At the beginning of the issues that people are most interested in from the past to the present about living environments is the topic of place names and what they mean. Names of residential centers often make sense of what happened in the past, the present, and the natural environment. Place names contribute quite a lot, especially to the study of cultural geography. Names of a settlement often give us clues about the history of that region, its geographical features, human characteristics, and ways of thinking. In other words, as the past re-finds and revives in space, place names become flesh and bone in that residential center. In this study, the emergence and changes of the nomenclature of the village settlements in and around Eleşkirt from the past to the present in the historical process were emphasized. In addition, a toponomic examination of existing village names was conducted to show how and according to what the names were made. In this study with the case study pattern, the document review method was used when examining the historical change process of village names. The criteria used by Gülensoy (1998) in the classification of names of life centers in Anatolian geography were used when making toponomic examination and classification of current village names. So, which hosted many civilizations from the past Eleşkirt a result of the review of the names of the surrounding villages and an 84% rate is changing and the old names with new names were found to be significant semantic differences between. A toponomic analysis of the names of the villages in and around Eleşkirt shows that the natural environment is very effective. Water Resources, lithological features, topographic features, climatic conditions, plant and animal features occupy an important place in the village names. In addition, the social life, cultural characteristics and historical factors of the local people have been found.

Keywords
History, Eleşkirt, Village, Toponomy, Place Names, Change.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri