eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim“İngilizce Dosyası- English File” Kitap Serisindeki Gömülü Özcü (Olmayan) Kültürel Söylemlerin Eleştirel İncelemesi
(A CRITICAL EXAMINATION OF (NON-) ESSENTIALIST CULTURAL DISCOURSES EMBEDDED IN THE TEXTBOOK SERIES “ENGLISH FILE” )

Yazar : Zeynep Gülşah KANİ  Gizem ARSLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 599-616
Dergiye Geliş Tarihi : 4.06.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Zeynep Gülşah KANİ Gizem ARSLAN, (25). “İngilizce Dosyası- English File” Kitap Serisindeki Gömülü Özcü (Olmayan) Kültürel Söylemlerin Eleştirel İncelemesi. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 599-616. Doi: 10.17753/Ekev2071.


Özet
Kültürlerarası iletişim için İngilizce kullanımlarının yansımasının ön plana çıktığı günümüzün çeşitli dil öğrenme bağlamlarında ister sanal ister yüz yüze olsun, dil sınıflarının temel kaynakları hâlâ ders kitaplarıdır. Bu nedenle, ders kitaplarındaki çoklu biçimli bileşenleri yapılandırırken sergilenen tutum, dil öğrenenlerin hedef dil topluluğu ile ilgili uluslararası bir bakış açısına uygun bir anlayış geliştirip geliştirmeyeceğini etkileyecektir. Bu bağlamda çalışmamız, dördüncü basım “İngilizce Dosyası- English File” temel seviye, orta seviye öncesi ve orta seviye öğrenci kitaplarının görsellerindeki ve metinlerindeki kültürel temsillerdeki temel özcü (olmayan) kültürel söylemlerin eleştirel bir incelemesidir. Hem göstergebilimsel hem de sosyal-tarihsel retorik anlamda çoklu biçimselliği göz önüne almak ve ders kitaplarının pedagojik-didaktik doğasını kabul etmekle birlikte, bu makale kapsamında görseller ve metinler gibi farklı anlam oluşturma araçlarına ve bunlar arasındaki etkileşime odaklandık. Sonuçlar, onların, yeni-özcü bakış açılarını ele alan bazı metinlerin yanı sıra, çoğunlukla “Batılı”, özellikle İngiliz ve Amerikan kültürel temsillerini destekleyen özcü bir kültürel bakış açısını sürdürdüğünü gösterdi. Temel seviye kitabı, “Batı” konusunun sürekli olarak anlatıldığı ve vurgulandığı en çok özcü metin sayısına sahipken; orta seviye öncesi kitabı, eleştirel bakış açısına sahip birkaç metin içerse de, yoğun bir şekilde vurgulanan "Merkez-Batı" konulu metinlerin yanı sıra, çoğunlukla yeni-özcü unsurlardan oluşuyor. Son olarak, orta seviye kitabı, diğerleri arasında en özcü olmayan kitap olarak görülebilir, çünkü dizide hem önceden tanımlanmış hem de tanımlayıcı bir kültürel alana özel bir atıfta bulunulmaksızın kişilerarası ve kültürlerarası alışverişlerle ilgili metinler açısından en yüksek orana sahiptir; ancak bu kitaptaki metinlerin yarısı da yine “Batılı” ülkelere atıfta bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak İngilizce Ders Kitabı İncelemesi, Kültürel Söylemler, Özcülük (Karşıtlığı), Yeni-Özcülük, Kültürlerarası İletişim.

Abstract
In today’s various language learning contexts in which the reflection of English language uses for intercultural communication becomes prominent, the core resources of the language classrooms, be they virtual or face-to-face, are still textbooks. Therefore, the stance taken while constructing the multimodal components in the textbooks would influence whether language learners will develop an understanding of the target language community in line with an international perspective or not. In this vein, our study is a critical examination of (non)-essentialist cultural discourses in cultural representations in the visuals and the texts of English File Fourth Edition Elementary, Pre-Intermediate and Intermediate Student’s Books. Taking account of multimodality in both semiotic and social-historical rhetorical senses and acknowledging the pedagogic-didactic nature of the textbooks, we focused on different meaning-making tools like images and texts and the interaction between them within the scope of this article. Findings showed that the textbooks mostly perpetuate an essentialist perspective of culture, favouring “Western”, especially British, and American cultural representations, besides some texts addressing neo-essentialist perspectives. The elementary book has the highest number of essentialist texts in which “the West” is described and emphasised constantly, while the preintermediate book, albeit with a few texts from a critical perspective, is mostly composed of neo-essentialist elements. Lastly, the intermediate book can be viewed as the most nonessentialist one among others, since it consists of the highest proportion of interpersonal and intercultural exchanges without a specific reference to a cultural arena that is both predefined and defining in the series, though half of the texts still make a reference to the “Western” countries in the intermediate book as well.

Keywords
EFL Textbook Analysis, Cultural Discourses, (Non) Essentialism, Neo- Essentialism, Intercultural Com

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri