eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: SVAR MODELİNDEN KANITLAR
(Determinants of Food Inflation in Turkey: Evidence from the SVAR Model )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 581-598
Dergiye Geliş Tarihi : 18.06.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Şeyma ŞAHİN KUTLU , (25). TÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: SVAR MODELİNDEN KANITLAR. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 581-598. Doi: 10.17753/Ekev2088.


Özet
Türkiye ekonomisinde gıda fiyatları son yıllarda tüketici fiyat endeksine göre daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle gıda enflasyonu Türkiye ekonomisinde yükselen bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Gıda enflasyonunun sosyal ve ekonomik etkileri de dikkate alındığında gıda enflasyonuna yol açan makroekonomik faktörlerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde gıda enflasyonuna yol açan makroekonomik faktörlerin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, dünya gıda fiyat endeksi, döviz kuru, sanayi üretim endeksi ve gıda ürünleri ihracatının yurtiçi gıda fiyat endeksi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ampirik analiz yöntemi olarak SVAR modeli tercih edilmiştir. Analiz 2008:8-2020:8 dönemini kapsamakta ve analizde aylık veri seti kullanılmaktadır. Ampirik analiz sonuçları, dünya gıda fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi ve gıda ürünleri ihracatının gıda fiyatları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Gıda fiyat endeksinin modele dâhil edilen değişkenlerden yalnızca döviz kuruna tepkisinin istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak gıda fiyatlarında istikrarın sağlanabilmesi için gıda fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi yapısal olarak zayıflatacak önlemlerin alınması ve döviz kuru politikasının etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Enflasyon, Fiyat İstikrarı, Gıda Fiyatları, Yapısal VAR.

Abstract
Food prices in Turkey are rising at a faster rate than the general price level. Therefore, food inflation is an important problem in the Turkish economy. Considering the social and economic effects of food inflation, it is of great importance to reveal the macroeconomic factors that cause food inflation. The aim of this study is to reveal the macroeconomic factors that cause food inflation in the Turkish economy. For this purpose, the effects of the world food price index, exchange rate, industrial production index, and export of food products on the domestic food price index were investigated. The Structural VAR analysis is preferred as the method of empirical analysis The analysis includes the periods between 2008:8 and 2020:8 and monthly data is used. The empirical analysis results show that the world food price index, industrial production index, and food exports do not significantly affect food prices. The reaction of the food price index to the exchange rate is significant. As a result, to achieve stability in food prices, it is necessary to take measures to weaken the relationship between food prices and exchange rate structurally and manage the exchange rate policy effectively.

Keywords
Turkish Economy, Inflation, Price Stability, Food Prices, Structural VAR

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri