eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
(Determining the Opinions of Classroom Teachers on the Distance Education of Social Studies Course in the Pandemic (Covid-19) Process )

Yazar : Erdal ZENGİN  Ömer Aslan, Ceyhan Alu, Abdulkadir Aslan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 117-142
Dergiye Geliş Tarihi : 21.06.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Erdal ZENGİN Ömer Aslan, Ceyhan Alu, Abdulkadir Aslan, (25). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 117-142. Doi: 10.17753/Ekev2089.


Özet
Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıfta öğretmenlik yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi sürecinde sosyal bilgiler dersinin uzaktan eğitim seklinde işlenmesine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel bir araştırma olarak desenlenen bu çalışma bir durum araştırması olarak belirlenmiştir. Çalışma gurubu, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da MEB’e bağlı il merkezlerinde görev yapmakta olan 80 sınıf öğretmenin oluşmaktadır. Verilerin toplanması için veri toplama aracı olarak 8 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analiz sürecinde içerik analizi tekniği kullanılmış olup öğretmenlerin görüşleri tema ve alt tema olarak kategorileştirilmiş, frekans ve yüzde şeklinde tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, içerik analizine tabi tutulmuş ve şu sonuçlar elde edilmiştir; sosyal bilgiler dersinin uzaktan eğitim şeklinde işlenmesi, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkine motivasyon, tutum ve başarılarını olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerin derse katılımın azaldığını, teknolojik imkânların yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Uzaktan eğitimin bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığını ama aynı zamanda öğrencilerin çoğunun derse giremediğini de ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerin çoğu sosyal bilgiler dersinin yüz yüze eğitim şeklinde verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, Sosyal Bilgiler Dersi, Sınıf Öğretmeni, Yüz yüze Eğitim, İlkokul.

Abstract
The aim of this study is to reveal the opinions of classroom teachers who teach in the fourth grade of primary school on the teaching of social studies course as distance education during the pandemic process. This study, which was organized as a qualitative research, was determined as a case study. The study group consists of 80 classroom teachers working in the provincial centers of the Ministry of National Education in Elazig, Diyarbakir, Adana and Istanbul. A semi-structured interview form consisting of 8 openended questions was determined as the data collection tool for data collection. Content analysis technique was used in the data analysis process, and the opinions of the teachers were categorized as themes and sub-themes, and tabulated as frequency and percentage. As a result of the research, it was subjected to content analysis and the following results were obtained; The teaching of the social studies course as distance education negatively affected the motivation, attitude and success of the students towards the social studies course. In addition, the majority of teachers emphasized that students' participation in the course decreased and technological opportunities were insufficient. They also stated that distance education facilitates access to information, but at the same time, most of the students cannot attend the course. However, most of the teachers emphasized that the social studies course should be given in the form of face-to-face education.

Keywords
Distance Education, Social Studies Lesson, Classroom Teacher, Face-to- Face Education, Primary Schoo

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri