eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
(Burnout Levels of Religious Culture and Ethics Education Teachers )

Yazar : Hüseyin İbrahim YEĞİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 315-332
Dergiye Geliş Tarihi : 13.02.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Hüseyin İbrahim YEĞİN , (18). DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 315-332. Doi: .


Özet
Tükenmişlik; meslek itibariyle insanlarla yakın ilişki içerisinde olan bireylerde görülen, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusu kaybı şeklinde üç boyutlu bir sendromdur. Araştırma, Şanlıurfa merkezi ve bağlı köylerde çalışan 230 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin tükenmişlik düzeyleri ve bunu etkileyen psiko-sosyal faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, DKAB öğretmenlerinin sosyo-demografik özellikleri tükenmişlik düzeyinde farklılıklara neden olmaktadır. Genel olarak tükenmişlik düzeylerinin düşük düzeyde çıktığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda tükenmişliğe yol açan sebepleri ortaya koyan bu ve benzeri araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında tükenmişlik sendromu ile ilgili gerekli önlemler alınabilir.

Anahtar Kelimeler
DKAB Öğretmeni, Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik Ölçeği.

Abstract
Burnout, which is seen in individuals who work in close relationship with people in their job, is a syndrome that has three dimensions, emotional exhaustion, depersonalization and lack of personal accopmplishment. The research is to determine burnout levels of Religious Culture and Ethics Education Teachers (230) in Şanlıurfa and the factors that affect them. As a result, burnout can vary according to different socio-demographic characteristic of religious culture and ethics education teachers. Generally burnout levels have been found to be low. İn this context, in light of the findings obtained from this and similar studies necessary measures can be taken with burnout syndrome.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Religious Culture and Ethics Education Teachers, Burnout, Maslach Burnout Inventory.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri