eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGAZÂLÎ’NİN HAREKET FELSEFESİNİN MEKÂNA YANSIMASI: SINIRLANDIRILMAMIŞ DOĞA
(The Reflection of Gazali's Motion Philosophy on Space: The Unlimited Nature )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 205-216
Dergiye Geliş Tarihi : 13.07.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Hasan Taşçı , (25). GAZÂLÎ’NİN HAREKET FELSEFESİNİN MEKÂNA YANSIMASI: SINIRLANDIRILMAMIŞ DOĞA. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 205-216. Doi: 10.17753/Ekev2111.


Özet
İngiliz devlet adamı Churchill, bir mekânı tasarlarken sorulması gereken asıl sorunun nasıl bir mekân değil, nasıl bir insan olduğunu söyler. Çünkü meydana getirilecek olan mekân insanın da şekillenmesine yol açacaktır. Bu açıdan bakıldığında insanın hayat felsefesinin mekânın biçimlenmesinde çok önemli katkı yaptığını söylemek mümkündür. Bu katkının boyutunu anlayabilmek için yaşam biçiminin teorik arka planı ile mekânı mukayese etmek gereklidir. Gazâlî’nin harekete dayandırdığı hayat anlayışı onun ortaya attığı bir durum değil, var olan ve İslâm coğrafyasında yaşanan hayatın tespiti ve kavramsallaştırmasından ibarettir. Öte yandan son zamanlarda şehircilik alanında meydana gelen gelişmeler; nüfusun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşamaya başlaması, ortaya çıkan sorunlar insanla mekân arasındaki ilişkinin boyutlarını bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Toplumsal sorunların çözümünde tasarımsal yaklaşımlar gelişmeye başlamış, böylelikle sosyal problemlere mekânsal çözümler üretilmesi fikri oluşmuştur. Ortaya çıkmış olan bu düşünceye katkı vermek amacıyla bu çalışmada insan-mekân ilişkisi, Gazâlî’nin teorik çerçevesini oluşturduğu harekete dayalı hayat tarzının mekân tasavvuru açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gazâlî, Mekân, İnsan, Hareket, Hayat Tarzı, Şehir, Tasavvur.

Abstract
The British statesman Churchill tells that the main question to be asked when designing a space is not what a space is, but what kind of person it is. Because the space that will be created will also lead to shaping humans. From this point of view, it is possible to say that the philosophy of human beings makes a very important contribution to the shaping of the space. In order to understand the extent of this contribution, it is necessary to compare the theoretical background of the lifestyle with the space. However, the understanding of life that Ghazali bases on motion is not a situation he put forward, but consists of the determination and conceptualization that already existed in the Islamic geography. On the other hand, recent developments in the field of urban planning; the fact that the majority of the population started to live in cities and the problems that emerged brought up the dimensions of the relationship between people and space once again. Schematic approaches have begun to develop for the solution of social problems, thus the idea of producing spatial solutions to social problems has emerged. In order to contribute to this idea that has emerged, in this study, the human-space relationship will be discussed in terms of the spatial imagination of the lifestyle that is based on the motion which had its theoretical framework constituted by Ghazali.

Keywords
Ghazali, Space, Human, Motion, Lifestyle, City, İmagination.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri