eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKABİR AZABI ile İLGİLİ BAZI HADİSLERİN İSNADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A Study on the Attributions of some Hadith Related to Grave’s Punishment Abstract )

Yazar : Veysel ÖZDEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 265-330
Dergiye Geliş Tarihi : 17.02.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014


Özet
İslâm inancına göre Peygamberler, Yüce Allah tarafından insanlar arasından seçilmiş özel bazı vasıflara sahip kişilerdir. Hz. Muhammed (s.a.s.) de hem bir beşer hem de O’nu diğer insanlardan ayıran bazı peygamberlik özelliklerine sahiptir. O’nun (s.a.s.) hasâisine dâir rivâyet edilen bazı hadîslerin zâhirinden çıkan manâların aklîliğinin sorgulanarak reddedilmesi son derece yaygın bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında hadîslerin tashîh ve taz’îfi bir başka deyişle kabul veya reddi kendi içinde belli kurallara ve aşamalara göre yapılan bilimsel bir süreçtir. Dolayısıyla ilk planda hadîslerin zâhirlerine bakılarak aklîliğinin sorgulanması ve onlar hakkında detaylı bir araştırma yapılmadan hüküm verilmesi doğru bir yaklaşım değildir. İnceleyeceğimiz hadîsler, hadîs edebiyatının ilk kaynaklarından itibaren birçok kaynakta yer almış ve içerik olarak birbirine benzemesine rağmen üç ayrı ortamda geçmiştir. Çok sayıda sahabî tarafından Hz. Peygamber’e nispet edilen ve muhtevasında mezarlara yaş hurma dalı dikilmek sûretiyle kabir azâbının hafifletilmesi temennisi belirtilen bu hadisler de tetkîke tâbi tutulmadan makûl olmadıkları gerekçesiyle reddedilmiştir. Çalışmamızda reddedilen bu hadîslerin isnâdları incelenecek ve sened bakımından onların sıhhati hakkında hüküm verilecektir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Sened, Kabir Azâbı, Hadis, Sünnet, Sened Tenkîdi

Abstract
According to Islam, the prophets are chosen among the people who have some special features by Allah (the God). Besides of the human being, the Prophet has a number of superhuman abilities of Prophethood. It is extremely a common problem encountered to reject the Hadiths by questioning the logicalness of the meaning of some proceed talks and behaviors that narrated by Him. In fact, the strong and weakness of Hadiths, in other words, their acceptance or rejection is a scientific process which is done according to certain rules and steps in its own. Therefore, it is not an accurate method to query the logical of Hadiths by looking at their appearance without a detailed research about adjudication at first. The Hadiths we studied on have been involved in many sources from the first sources of the Hadith literature and although the contents of the Hadiths are similar to each other, has passed in three distinct environments. The Hadiths which proportioned to the Prophet by a lot of companions and hopping to alleviate the punishment of grave by planting palm stick on graves are being rejected because of not being subjected to tests reasonably. In our study, the attribution of these rejected Hadiths will be examined and their authenticity will be adjudged in the term of admissibility.

Keywords
Sanad, Punishment of the Grave, Hadith, Sunnah, Sanad Criticism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri