eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKAMU BANKALARINA İLİŞKİN PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI WSA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
(An Application for the Analysis of the Performances of Public Banks Using Entropy- Based WSA and ARAS Methods )

Yazar : Emre EKİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 105-122
Dergiye Geliş Tarihi : 19.12.2021
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Emre EKİN , (26). KAMU BANKALARINA İLİŞKİN PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI WSA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 105-122. Doi: 10.5281/zenodo.6399228.


Özet
Bankacılık sisteminin sağlam olmasında sistem içerisinde yer alan bankaların finansal performanslarının iyi olması önem arz etmektedir. Bankaların yaşayacağı sıkıntılar ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecek ve zincirleme bir negatif etki yaratacaktır. Bu durum, bankaların performanslarının yükseltilmesi gerektiğini ve bunun için gerekli önlemlerin alınmasını işaret etmektedir. Sonuç olarak, ekonominin gelişimi ve istikrarlı oluşunda önemli rolü olan bankaların performans analizinin yapılması gerekmektedir. Yapılan uygulamada, Türkiye’deki 3 kamu bankasının performansının 8 adet kriter altında Entropi, WSA ve ARAS yöntemleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatürde en fazla kullanılan kriterler ele alınmıştır. Uygulamada Entropi ve WSA ile ARAS yöntemlerine ilişkin çözümler Excel’de yapılmıştır. Çalışmada, 2018-2020 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Uygulama neticesinde kriterler Entropi yöntemiyle ağırlıklandırılıp bankaların performanslarına göre ortaya çıkan sıralamalar hem WSA hem de ARAS yöntemlerine göre ayrı ayrı karşılaştırmalı şekilde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çok kriterli karar verme, Banka performansı, Entropi, WSA, ARAS.

Abstract
The soundness of the banking system depends on the high financial performance of the banks involved in the system. The problems that banks will experience will negatively affect the economy and will have a negative impact on the chain. This situation indicates that the performance of banks should be improved and the necessary measures should be taken for this. As a result, it is necessary to conduct an analysis of the performance of banks, which is of such great importance for the development and stability of the economy. In this application, it is aimed to examine the performance of 3 public banks in Turkey with Entropy, WSA and ARAS methods under 8 criteria. For this purpose, the most commonly used criteria in the literature are discussed. In practice, solutions for Entropy and WSA and ARAS methods have been made in Excel. In the study, data dec 2018-2020 were used. As a result of the application, the criteria were weighted by the Entropy method and the rankings obtained according to the performance of the banks were evaluated comparatively separately according to both the WSA and ARAS methods.

Keywords
Multi-criteria decision making, Bank performance, Entropy, WSA, ARAS.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri