eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimINVESTIGATION OF CYBERBULLYING AND CYBERVICTIMIZATION SITUATIONS IN ADOLESCENTS IN TERMS OF COPING AND ALEXITHYMIA
(Ergenlerde Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Başa Çıkma ve Aleksitimi Açısından İncelenmesi )

Yazar : ALİCAN KAYA  Bünyamin Ateş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 59-78
Dergiye Geliş Tarihi : 24.12.2021
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : ALİCAN KAYA Bünyamin Ateş, (26). INVESTIGATION OF CYBERBULLYING AND CYBERVICTIMIZATION SITUATIONS IN ADOLESCENTS IN TERMS OF COPING AND ALEXITHYMIA. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 59-78. Doi: 10.5281/zenodo.6395862.


Özet
This study examines the adolescents' cyberbullying and victimization situations in terms of coping and alexithymia. The research group consisted of 420 students, 207 female, and 213 male, studying in the province of Ağrı in the 2018-2019 academic year. Cyberbullying and Victimization Scale, Coping Scale, Alexithymia Scale, and Personal Information Form were used to collect the data. Descriptive statistical measures (frequency and percentages) multiple regression analyses were used in the study. As a result of the research, adolescents' coping strategies significantly predicted cyberbullying and cybervictimization. Besides, alexithymia significantly predicted cyberbullying and victimization.

Anahtar Kelimeler
Cyberbullying, Cybervictimization, Alexithymia, Coping, Adolescents.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, ergenlerinde siber zorbalık ve mağduriyet durumlarının başa çıkma ve aleksitimi açısından incelemektir. Araştırma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ağrı ilinde öğrenim görmekte olan, 207’si kız 213’ü erkek olmak üzere, 420 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Siber Zorbalık ve Mağduriyet Ölçeği”, “Başa Çıkma Ölçeği”, “Aleksitimi Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Yapılan araştırmada; ergenlerin başa çıkma stratejilerinin siber zorbalık, mağduriyet ve aleksitimi durumlarını anlamlı bir düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu araştırma sonucunda, aleksitimi düzeyinin siber zorbalık ve mağduriyet durumlarını anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır.

Keywords
Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Aleksitimi, Başa Çıkma.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri