eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimERZURUM İLİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: YAKUTİYE İLÇESİ MECİDİYE, AZİZİYE, GAZİLER VE VEYİSEFENDİ MAHALLELERİ ÖRNEĞİ
(Urban Transformation Studies in Erzurum Province: The Case of Mecidiye, Aziziye, Gaziler and Veyisefendi Neighborhoods in Yakutiye District )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 19-34
Dergiye Geliş Tarihi : 17.01.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Ali MUTİ Bilge Nur GÜLKILIK, (26). ERZURUM İLİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: YAKUTİYE İLÇESİ MECİDİYE, AZİZİYE, GAZİLER VE VEYİSEFENDİ MAHALLELERİ ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 19-34. Doi: 10.5281/zenodo.6399219.


Özet
Bu çalışmada 2013 yılında Erzurum ilinde riskli alan ilan edilen Yakutiye ilçesine bağlı Mecidiye, Aziziye, Gaziler ve Veyisefendi mahallelerinde bulunan konut sahiplerinin kentsel dönüşümle ilgili eğilimleri ve farkındalıkları araştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 Ocak 2013 tarih ve 28534 sayılı Resmî Gazetede Erzurum ilinde yukarıda adı geçen 4 mahallede 97 hektarlık alan riskli alan olarak ilan edilmiştir. Bu alanda 2013 yılı Eylül-Ekim-Kasım aylarında her mahallede 25, toplamda ise 100 konut sahibi ile görüşülerek yüz yüze anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Konut sahiplerine 24 adet soru yöneltilmiştir. Basit Tesadüfi Örneklem yöntemiyle örneklem büyüklüğü 100 olarak belirlenmiştir. Verilerin sınıflama (kategorik) ölçeğinde olması sebebiyle karşılaştırmalarda Ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Soru setinin ayrıntılı analizleri bulgular kısmında açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda vatandaşların oturdukları semtte/mahallede % 78 oranında kentsel dönüşüm yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Yine kentsel dönüşümle ilgili yetkililer tarafından bu mahallelerde kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmadığı yönünde % 91’lik bir oran tespit edilmiştir. Vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde devlet desteğini isteme oranı % 95 olduğu görülmüştür. Konut sahiplerinin % 42’isi evlerinin riskli alan içerisinde olduğunu bilmediği dikkati çekmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kentsel Dönüşüm, Erzurum, Yakutiye, Riskli Alan, Konut.

Abstract
In this study, the tendencies and awareness of the house owners in the Mecidiye, Aziziye, Gaziler and Veyisefendi neighborhoods of Yakutiye district, which was declared a risky area in Erzurum in 2013, were investigated. With the decision of the Council of Ministers, an area of 97 hectares in the above-mentioned 4 neighborhoods in Erzurum was declared as a risky area in the Official Gazette dated 20 January 2013 and numbered 28534. In this area, data were obtained by face-to-face survey method by interviewing 25 and a total of 100 homeowners in each neighborhood in September-October-November 2013. Since the data were in classification (categorical) scale, Chi-Square independence test was used in comparisons. Detailed analyzes of the question set are explained in the findings section. As a result of the study, it has been determined that the citizens want an urban transformation at the rate of 78% in the district/neighborhood they live in. Again, a rate of 91% has been determined by the authority’s related to urban transformation that there is no information meeting about urban transformation in these neighborhoods. It has been observed that the rate of citizens asking for state support in the urban transformation process is 95%. It has been noted that 42% of the house owners do not know that their houses are in the risky area.

Keywords
Urban Transformation, Erzurum, Yakutiye, Risk Area, Housing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri