eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimŞEHZÂDE KORKUD’UN HADÎSÇİLİĞİ (VESÎLETÜ’L-AHBÂB Bİ-ÎCÂZ ADLI ESERİ ÖZELİNDE)
(The Hadithism of Sehzâde Korkud (In Particular, His Work Called Wasilat al-Ahbab Bii‘jaz) )

Yazar : MEHMET DİLEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 303-330
Dergiye Geliş Tarihi : 31.01.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : MEHMET DİLEK , (26). ŞEHZÂDE KORKUD’UN HADÎSÇİLİĞİ (VESÎLETÜ’L-AHBÂB Bİ-ÎCÂZ ADLI ESERİ ÖZELİNDE). Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 303-330. Doi: 10.5281/zenodo.6395949.


Özet
Osmanlı padişahlarından II. Bâyezid’in oğlu Şehzâde Korkud, idareci olmanın yanında kitap yazmış olmasıyla ilmî bir kişiliğe de sahiptir. Dedesi Fatih Sultan Mehmed’in nezaretinde saraydaki hocalardan iyi bir eğitim almış, Arapça ve Farsça öğrenmiş, gençliğinden itibaren ilim ve sanat çalışmalarına yönelmiştir. Biyografisini anlatan kitaplarda hakkında bir âlim tarafından Antalya’da kendisiyle görüştüğünü ve onu “hadiste imâm, usûl, esmâu’r-ricâl ve tarih ilimlerinde bir derya” olarak bulduğu şeklindeki övgü dolu bir bilgiye rastlamaktayız. Bu sözün tahkiki için şehzâdenin yazdığı kitaplara baktığımızda hadîs ve ilimleriyle yoğun bir şekilde ilgilenen bir kişi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Zengin bir kütüphanesinin olduğu ve orada hadîs ilimlerine ait pek çok kitabın bulunduğunu bizzat kendi ifadelerinden öğrenmekteyiz. Ayrıntılı bir şekilde ele alıp incelediğimiz Vesiletü’l-ahbâb adlı eserinde 130 tane rivayete, hadîsçilerin metoduyla yer verdiğini görmekteyiz. Diğer Osmanlı şehzâdeleri, bulunduğu muhit ve üstlendiği idari görevlerle birlikte düşünüldüğünde şehzâde hakkındaki bu değerlendirmenin yabana atılır bir ifade olmadığını söyleyebiliriz. Biz sadece bir kitabını incelemiş bulunmaktayız. Bütün kitapları incelendiğinde Şehzâde Korkud’la ilgili söz konusu değerlendirme daha belirgin ortaya konulabilecektir.

Anahtar Kelimeler
Hadîs, Hadîs İlimleri, İmâm, Şehzâde Korkud.

Abstract
One of the Ottoman Sultans, son of the 2nd. Bayezid, Prince Korkud, beside being administrative officer,he has written a lot of works. Under the supervision of his grand father Fatih Sultan Mehmed, he has received a good education from the teachers in the palace. He has learnt arabic and persian, since he was a youngster, he has focused on arts and science studies.The books telling about his biography said that an expert met with him in Antalya and found him as an ‘Imam in hadith’, “usul” , “ esmau-rijal “and that he is an “ocean” in the sciences of history. We come across a laudible piece of information. To make these words verified, and when we look at the books that Prince (Şehzade) wrote, we can see clearly that this person is deeply interested in hadith and sciences. He had a rich library in which there are many books related to science and hadith. In his work called (Wasīlat al-ahbâb), which we have examined in detail, we can see that there are 130 ‘RIWAYA’ using the methods of muhaddith. The other ottoman princes when considered together with their surroundings and the administrative duties they assumed, we can say that the evalution of Ottoman princes is not a dismissive expression. We have only reviewed the books. Once all his books were examined, the evaluation related to şehzade Korkud could have been put forward more clearly.

Keywords
Hadith, Ulûm al-hadith, Imam, Prince Korkud.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri