eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL KIRILGANLIKLARI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
(A Panel Data Analysis on Financial Fragility of Logistics Firms Operating in the Southeastern Anatolia Region )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 377-402
Dergiye Geliş Tarihi : 7.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : MÜCAHİT ÇİTİL Mehmet Ragıp GÖRGÜN, (26). GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL KIRILGANLIKLARI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 377-402. Doi: 10.5281/zenodo.6396438.


Özet
Bu çalışma, oldukça güncel bir konu olan finansal kırılganlık olgusunu hızla gelişen bir sektör olan lojistik sektörü için bölgesel ölçekte (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) inceleyerek literatüre katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla 2006-2019 yılları arasında en az 8 yıllık verisi bulunan 2669 firmaya ait veriler kullanılarak toplam 21785 gözlem elde edilmiştir. Söz konusu veriler T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Girişimci Bilgi Sisteminden alınmıştır. Bu verilerle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren lojistik firmalarının finansal kırılganlıklarını etkileyen faktörlerin neler olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Bu soru çerçevesinde panel regresyon analizi yapılmıştır. Finansal kırılganlık ölçütü olarak Altman-Z Skoru, açıklayıcı değişkenler olarak ise Öz Sermaye Devir Hızı, Cari Oran, Kaldıraç Oranı, Borç FAVÖK Oranı ve Uzun Vadeli Borç Oranı kullanılmıştır. 2006-2019 yılları arasındaki veriler kullanılarak yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılayıp karşılayamadığını gösteren Cari Oran ile finansal kırılganlık arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir, Buna karşın işletmeye ait varlıkların finansman yapılarını gösteren Kaldıraç Oranı ve Uzun Vadeli Borç Oranı ile finansal kırılganlık arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Öz Sermaye Devir Hızı ve faiz ve vergi öncesi karı gösteren Borç FAVÖK Oranı ile finansal kırılganlık arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren lojistik firmaları bağlamında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Lojistik sektörü, Finansal kırılganlık, Finansal sürdürülebilirlik, Bölgesel ekonomi, Panel veri analizi.

Abstract
This study aims to contribute to the literature by examining the phenomenon of financial fragility, from the point of logistics sector, which is a rapidly developing sector, for Southeastern Anatolia Region. 21785 observations were obtained by using the data of 2669 companies between 2006-2019. The data was taken from the Entrepreneur Information System of the Ministry of Industry and Technology of the Republic of Turkey. With these data, an answer was sought to the question of which and how factors affect the financial fragility of logistics companies operating in the Southeastern Anatolia Region. Altman-Z Score was used as a measure of financial fragility, and Rate on Equity, Current Ratio, Leverage Ratio, Debt to EBITDA and Long-Term Debt Ratio were used as explanatory variables. According to the results, it has been determined that there is a negative relationship between Current Ratio and financial fragility, and Leverage Ratio and Long-Term Debt Ratio directly related with financial fragility. There are no statistically significant results between the Rate on Equity, Debt to EBITDA and financial fragility in the context of logistics companies operating in the Southeastern Anatolia Region.

Keywords
Logistics industry, Financial fragility, Financial sustainability Regional economy, Panel data analy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri