eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: ADIYAMAN PARK AVM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(Economic Effects of the Coronavirus (Covid 19) Epidemic on Businesses: A Study on Adıyaman Park AVM )

Yazar : Erkan PERKTAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 123-146
Dergiye Geliş Tarihi : 7.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Erkan PERKTAŞ , (26). KORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: ADIYAMAN PARK AVM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 123-146. Doi: 10.5281/zenodo.6399233.


Özet
Bu çalışma, Adıyaman ilinde faaliyet gösteren Adıyaman Park AVM’deki işletmelerin ekonomik olarak Covid 19 salgınından nasıl etkilendikleri, uygulanan ekonomi politikalarına bakış açıları ve pandemi sonrası ekonomik öngörülerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, Adıyaman Park AVM’deki işletme yöneticilerinin konuyla ilgili görüşlerini ölçmek üzere toplam 31 soruluk bir anket uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasından sonra elde edilen veriler istatistik programında analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edilmesi için frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır. Diğer taraftan, Covid 19 salgınının işletmeler üzerindeki ekonomik etkilerine yönelik katılımcı görüşlerini tespit etme noktasında t-testi ve tek yönlü Anova analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilere bakıldığında, katılımcıların %77,5’inin gelecekle ilgili önemli kaygılar duyduğu görülmüştür. Yine katılımcıların %50’si kendi işyerlerini kapatma korkusu yaşarken, %93,8’i ise küçük ölçekli işletmelerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını düşünmektedir. Öte yandan katılımcıların %71,9’u iş yerlerindeki çalışan sayısını azaltacağını belirtmiştir. Bunun neticesi olarak ta, ülke çapında işsizlik oranının artacağını ifade edenlerin sayısının çok yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla, Covid 19 salgınının işletmeler üzerinde oldukça olumsuz ekonomik etkiler meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Covid 19, Salgın, İşletme, Ekonomik faaliyetler, Araştırma.

Abstract
This study was carried out in order to reveal how the businesses in Adıyaman Park AVM operating in Adıyaman were economically affected by the Covid 19 epidemic, their perspectives on the applied economic policies and their post-pandemic economic predictions. In this context, a questionnaire consisting of 31 questions was applied to measure the opinions of business managers in Adıyaman Park AVM. The data obtained after the survey study was analyzed in the statistical program. Within the scope of the study, frequency and percentage analyzes were used to determine the demographic characteristics of the participants. On the other hand, t-test and one-way Anova analyzes were used to determine participant views on the economic effects of the Covid 19 epidemic on businesses. Looking at the data obtained, it was seen that 77.5% of the participants had significant concerns about the future. Again, 50% of the participants are afraid of closing their workplaces, while 93.8% think that small-scale businesses will face the risk of closing. On the other hand, 71.9% of the participants stated that they would reduce the number of employees in their workplaces. As a result of this, it was seen that the number of those who stated that the unemployment rate would increase throughout the country was very high. With this study, it was concluded that the Covid 19 epidemic had very negative economic effects on businesses.

Keywords
Covid 19, Epidemic, Business, Economic activities, Research.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri