eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of Secondary School Students’ Reading Comprehension Skills of Activities in Turkish Textbooks )

Yazar : Ezra Özenç  Cahit EPÇAÇAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 147-168
Dergiye Geliş Tarihi : 9.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Ezra Özenç Cahit EPÇAÇAN, (26). TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 147-168. Doi: 10.5281/zenodo.6395891.


Özet
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5-8. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin değerlendirme bölümünde yer alan okuduğunu anlama sorularının, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlarla ve hedef kitlenin özellikleriyle uyumlu olup olmadığını incelemektir. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılarak betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerde yer alan 1928 soru incelenmiş, incelenen soruların 964 tanesi okuduğunu anlama sorusu olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Türkçe Öğretim Programı’ndaki okuma kazanımlarının bilişsel basamakları tespit edilmiş, kazanımların bilişsel düzeyi belirlendikten sonra kazanımlara uygun hazırlanan sorular dört sınıf düzeyinde okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası etkinlikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak Türkçe ders kitabında bulunan okuduğunu anlama soruları, sınıf ve yaş düzeylerine uygunluğu açısından değerlendirilmiş, Chall’ın gelişim basamaklarına göre yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaokul 5-8. sınıf düzeyinde en fazla kavrama ve hatırlama basamaklarında sorular sorulduğu görülmüştür. Soruların Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımların hedeflediği bilişsel beceri seviyelerine uygun olarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf ve yaş düzeyi arttıkça soruların temsil ettiği bilişsel beceri seviyelerinde azalma olduğu görülmüş, ayrıca sorular hazırlanırken öğrencilerin sınıf ve yaş düzeylerinin dikkate alınmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Ders kitabı, Etkinlik, Okuma, Okuduğunu anlama.

Abstract
The aim of this study is to examine whether the reading comprehension questions in the evaluation section of the texts in the Turkish textbooks taught in secondary school 5-8th grades are compatible with the achievements in the Turkish Lesson Curriculm and the characteristics of the target audience. The descriptive analysis technique and a document analysis, which is one of the qualitative research methods, were used. In the study, 1928 questions included in the activities in Turkish textbooks were analysed, and 964 of these questions were taken into consideration as reading comprehension questions. After cognitive stages of acquisitions of reading in the Turkish Teaching Program and the cognitive level of such acquisitions were determined, the questions prepared based on acquisitions were evaluated as pre-reading, during-reading, and postreading activities at four grade levels. Finally, the reading comprehension questions in the Turkish textbooks were analysed in terms of their suitability to class and age levels and interpreted according to Chall's stages of development. As a result of the study, it was observed that questions were asked mostly at the stages of comprehension and recall at the 5th-8th grades of secondary schools. It was concluded that the questions were prepared in accordance with the cognitive skill levels targeted by the acquisitions in the Turkish Teaching Program. And, it was also observed that as class and age levels increased, cognitive skill levels represented by questions decreased, and class and age levels were not taken into consideration while preparing questions.

Keywords
Turkish language teaching, Textbook, Activity, Reading, Reading comprehension.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri