eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI GRUP UYUMU
(Transformational Leadership Innovative Business Behavior Group Cohesiveness )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 225-246
Dergiye Geliş Tarihi : 9.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : GÜL GÜN , (26). DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI GRUP UYUMU. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 225-246. Doi: 10.5281/zenodo.6401144 .


Özet
Dönüşümcü liderler, grup üyelerinin yenilikçi fikirleri anlama, takdir etme ve destekleme yoluyla öğrenmesi ve geliştirmesi için fırsatlar yaratmakta ve grup üyeleri, daha büyük yenilikçi davranışlarla sonuçlanan statükoya meydan okuma korkusunun üstesinden gelebilmektedirler. Kısacası, motive edici bir iklim yaratan dönüşümcü liderler aynı zamanda yenilikçi bir atmosfer yaratacak ve bu da grup üyelerinin yenilik yapma olasılığının daha yüksek olmasını sağlayacaktır (Feng, Huang & Zhang, 2016). Grup uyumu grubun üyeleri arasındaki karşılıklı olumlu tutumların sayısından ve gücünden çıkarılan grup özelliğidir (Lott ve Lott,1965) Bu çalışmanın amacı, dönüşümcü liderlik davranışlarının yenilikçi iş davranışına etkisinde grup uyumunun aracılık etkisini araştırmaktır. Tunceli Devlet Hastanesi çalışanları çalışmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda dönüşümcü liderlik ve alt boyutlarından idealleştirilmiş etki ve entelektüel teşvikin yenilikçi iş davranışını anlamlı etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada, grup uyumu, dönüşümcü liderlik (idealleştirilmiş etki, entelektüel teşvik, ilham verici motivasyon bireysel ilgi) ile yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkide aracı etkiye sahiptir hipotezleri reddedilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dönüşümcü liderlik, Yenilikçi iş davranışı, Grup uyumu, İdealleştirilmiş etki, Entelektüel teşvik, İlham verici motivasyon, Bireysel ilgi.

Abstract
Transformational leaders create opportunities for group members to learn and develop innovative ideas by means of understanding, appreciating, and supporting; and group members can overcome the fear of challenging the status quo that results in greater innovative attitudes. In short, transformational leaders who provide a motivating environment, will also create an innovative atmosphere, and this will boost the possibility of group members’ making innovations (Feng, Huang & Zhang, 2016). Group cohesiveness as that group property which is inferred from the number and strength of mutual positive attitudes among the members of a group ( Lott ve Lott, 1965). The aim of this study is to make research on the mediating effect of group cohesiveness on the impact of transformational leadership attitudes on innovative working behaviour. Staff of Tunceli State Hospital constitute the main mass of the study. As a result of the study, it has been found out that transformational leadership and idealized impact and intellectual encouragement - one of its subdimensions, have affected innovative work behaviour meaningfully. In the study, the hypotheses that group cohesiveness has a mediating effect between transformational leadership (idealised effect, intellectual encouragement, inspirational motivation, individual interest) and innovative work behaviour, have been rejected.

Keywords
Transformational leadership, Innovative business behavior, Group cohesiveness, Idealized impact, Int

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri