eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA SEÇTİKLERİ KİTAPLARIN SEÇİLEN YAŞ GRUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of the Books Selected by the Children of the Children of 3-4 Years in Accordance with the Suıtable for Children, by the Selected Age Group, by the Students of the Child Development Department )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 247-265
Dergiye Geliş Tarihi : 12.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Gülriz AKAROĞLU Betül KUDUZ, (26). ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA SEÇTİKLERİ KİTAPLARIN SEÇİLEN YAŞ GRUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 247-265. Doi: 10.5281/zenodo.6395918.


Özet
Erken çocukluk döneminde; çocukları hem resim hem de edebiyatı kapsayan iki sanat dalıyla tanıştıran ilk kaynak resimli hikâye kitaplarıdır. Resimli hikâye kitapları çocukların; bilişsel, dil ve sosyal duygusal gelişimini desteklemektedir. Erken çocukluk döneminde kullanılan hikâye kitaplarındaki resimlerin; hikâyenin konusunu açıklama, çocukların hayal dünyasını ve estetik duygularını geliştirme, bazen bir sözcüğün yerini tutma bazen de yazılı metindeki sözcüğün anlamını somutlaştırma özelliği taşıması önemlidir. Karmaşık nesne ve olayların kavranması için yazı ve resim bütünlüğü aranan kriterdir. Resimli hikâye kitaplarını yetişkin okur, çocuklar ise hem dinler hem resimlerine bakar. Bu çalışmada ise çocukların hikâye kitaplarını yetişkinin yardımı olmadan resimlere bakarak anlatmaları istenmiştir. Araştırmada 3- 4 yaş dönemi için hazırlanmış resimli çocuk kitapları (kimlik bilgisi, iç ve dış yapı kriterleri) incelenerek elemeden geçirilmiştir. Aranan kriterleri sağlayan kitapları çocuklardan görsel olarak okumaları istenmiştir. Çocukların verdiği yanıt ve yorumlar nicel olarak incelendiğinde cinsiyet ile içerik resmine verilen tepkiler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir (x2(1)=,337; p>.05).Nitekim gözlenen sıklık ile beklenen sıklık değerleri birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Yine cinsiyet ile kapak resmine verilen tepkiler ((x2(1)=,887; p>.05) ve hikaye resim uyumuna verilen tepkiler (x2(1)=,939; p>.05) arasında da anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Frekans dağılımlarında incelenen kitapların kapak resimleri araştırmacılar tarafından 43 (%95,6), çocukların 14 (%56,0) uyumlu bulunmuştur. İçerik resimlerinde araştırmacılar kitapların %97,8, çocuklar ise %48,0 uyumlu bulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çocuk kitapları, Çocuk edebiyatı, Yazın inceleme kriterleri.

Abstract
In early childhood, the first source that introduces children to two branches of art, including both painting and literature, is illustrated story books. Illustrated story books for children supports cognitive, language and social emotional development. The pictures in the story books used in early childhood is important that the story has the feature of explaining the subject, developing the imagination and aesthetic feelings, sometimes taking the place of a word and sometimes embodying the meaning of the word in the written text. In order to comprehend complex objects and events, the integrity of text and picture is the criterion sought. Adults read Illustrated story books, while children listen and look at their pictures. In this study, children were asked to tell their story books by looking at the pictures without the help of adults. In this study, childrens were asked to explain the storybooks by looking at the pictures without the help of adults. In the research, illustrated story books prepared for the age of 3-4 (identity information, internal and external structure criteria) were examined and screened. Children were asked to visually read the books that met the criteria. When the children's responses and comments are analyzed quantitatively, it is seen that there is no significant relationship between gender and the responses to the content picture (x2(1)=,337; p>.05). As a matter of fact, the observed frequency and expected frequency values were found to be quite close to each other. Again, no significant difference was found between the gender and the responses to the cover art ((x2(1)=,887; p>.05) and the responses to the story-picture match (x2(1)=,939; p>.05). The cover pictures of the books examined in frequency distribution were found to be compatible by the researchers for 43 (95.6%) and 14 (56.0%) children. In the content pictures, the researchers found the books to be compatible with 97.8% and children 48.0%.

Keywords
Children's books, Children's literature, Literature review criteria.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri