eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE KARİYER KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ
(The Relationship Between Self-Esteem and Career Anxiety of Adolescents: The Mediating Role of Future Expectation )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 283-302
Dergiye Geliş Tarihi : 14.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : HACER YILDIRIM KURTULUŞ Emin KURTULUŞ Kamile Gamze YAMAN, (26). ERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE KARİYER KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 283-302. Doi: 10.5281/zenodo.6399242.


Özet
Bu araştırmada, ergenlerin benlik saygısı ile kariyer kaygısı arasındaki ilişkide gelecek beklentisinin aracı rolü incelenmiştir. Araştırmada genel tarama araştırmalarına giren ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi İstanbul’da devlet lisesine devam eden ve 14-18 yaş aralığında bulunan 306 ergenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Benlik Saygısı Ölçeği, Kariyer Kaygısı Ölçeği ve Gelecek Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ergenlerin benlik saygısı ve kariyer kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkide gelecek beklentisi aracı rolü Regresyon Temelli Bootstrapping Tekniğiyle ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında, ergenlerin benlik saygısı ve gelecek beklentisi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve benlik saygısının gelecek beklentisi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusunda, ergenlerin benlik saygısı ve gelecek beklentisi ile kariyer kaygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, benlik saygısı ve gelecek beklentisinin ergenlerin kariyer kaygısı üzerinde anlamlı birer yordayıcılar olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda ergenlerin benlik saygısı ve kariyer kaygısı arasında gelecek beklentisinin aracı rolü anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ergen, Benlik saygısı, Gelecek beklentisi, Kariyer, Kariyer kaygısı.

Abstract
In this study, the mediating role of future expectations in the relationship between adolescents' self-esteem and career anxiety was examined. The relational survey model, which is included in the general survey research, was used in the research. The sample of the study consists of 306 adolescents between the ages of 14-18 and attending public high schools in Istanbul. Self-Esteem Scale, Career Anxiety Scale, and Future Expectation Scale were used to collect data in the study. In the study, the mediating role of future expectation in the relationship between the self-esteem and career anxiety levels of adolescents was analyzed with the Regression-Based Bootstrapping Technique. In the findings of the study, it was seen that there was a positive and significant relationship between adolescents' self-esteem and future expectation, and self-esteem was a significant predictor of their future expectation. In another finding of the study, it was observed that there is a negative significant relationship between the self-esteem and future expectation of adolescents and career anxiety. However, self-esteem and future expectations were found to be significant predictors of career anxiety in adolescents. As a result of the research, the mediating role of future expectation between adolescents' self-esteem and career anxiety was found to be significant.

Keywords
Adolescent, Self-esteem, Future expectation, Career, Career anxiety.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri