eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPSİKOLOJİK AYRICALIĞIN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
(An Empirical Research Concerning Relationship Between Psychological Privilege on Consumers' Decision-Making Styles )

Yazar : Filiz Çopuroğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 187-204
Dergiye Geliş Tarihi : 14.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Filiz Çopuroğlu , (26). PSİKOLOJİK AYRICALIĞIN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 187-204. Doi: 10.5281/zenodo.6395906.


Özet
Tüketici davranışı ve satın alma alışkanlıkları pazarlama alanının temel taşlarından biridir. Tüketici davranışları tüketicilerin karar verme tarzlarına göre şekillenerek oluşmaktadır. Bu çalışmada çağımızın en büyük hastalıklarından olan narsizmin bir alt boyutu olarak ortaya çıkan psikolojik ayrıcalığın tüketicilerin karar verme tarzlarına bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma kapsamında Balıkesir ilinde yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemine göre seçilen 422 kişiye online anket tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda psikolojik ayrıcalık ile tüketicilerin karar verme tarzlarının mükemmeliyetçi boyut, marka odaklılık boyutu, eğlence ve haz boyutu, fiyat odaklılık boyutu ve alışkanlık boyutu ile aralarında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında psikolojik ayrıcalığın tüketicilerin karar verme tarzlarının mükemmeliyetçi, marka odaklılık, yenilik ve moda bağlılığı, eğlence ve haz odaklılık, fiyat odaklılık ve alışkanlık ve marka bağlılığı boyutları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Psikolojik ayrıcalığın tüketicilerin karar verme tarzlarının dikkatsiz karar verme boyutu ve çeşit karmaşası yaşama boyutu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tüketici, Tüketici davranışı, Karar verme tarzı, Tüketicilerin karar verme tarzları, Psikolojik ayrıcalık.

Abstract
Consumer behavior and buying habits are one of the cornerstones of the marketing field. Consumer behavior is consisted of shaping by consumers' decision-making styles. In this study, it has been examined whether the psychological privilege, which is showed up as a sub-dimension of narcissism, one of the biggest diseases of our age, has an effect on the decision-making styles of consumers.Within the scope of the research, 422 people living in Balıkesir selected according to the convenience sampling method were reached by online survey technique. At the end of the research, it has been determined that there is a relationship between psychological entitlement and consumers' decision-making styles with perfectionist dimension, brand orientation dimension, entertainment and pleasure dimension, price orientation dimension and habit dimension. In addition, it was found that psychological privilege has a significant and positive effect on the dimensions of perfectionism, brand orientation, innovation and fashion loyalty, entertainment and pleasure orientation, price orientation and habit and brand loyalty of consumers' decision-making styles. It has been determined that psychological privilege does not have a significant effect on the dimension of careless decision making and the dimension of experiencing variety confusion of consumers' decision-making styles.

Keywords
Consumer, Consumer behavior, Decision-making style, Consumers' decision-making styles, Psychological

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri