eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDİjİ̇TAL SPOR TEKNOLOJİLERİNİ̇N SPOR TELEVİZYONCULUĞ̆UNDA KULLANIMI
(Use of Digital Sports Technologies in Sports Television Broadcasting )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 79-92
Dergiye Geliş Tarihi : 17.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Cüneyt Korkut , (26). Dİjİ̇TAL SPOR TEKNOLOJİLERİNİ̇N SPOR TELEVİZYONCULUĞ̆UNDA KULLANIMI. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 79-92. Doi: 10.5281/zenodo.6395866.


Özet
Geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler profesyonel spor dünyası üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Antik Yunanda büyük stadyumların inşası ile kitlesel bir gösteri haline gelen spor hem kendine özgü sistemlerin geliştirilmesi hem de kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Modern sporun ve spor psikolojisinin çehresini değiştiren İnternet ve dijital teknolojilerin yükselişi ise spora ve spor izleyicisine potansiyel olarak öneli kazanımlar sunmakla beraber spordaki doğruluk ve karar mekanizmalarının, zamanlama sistemlerinin ve veri takibinin köklü olarak değişmesinin, dolaylı olarak da elde edilen verinin izleyiciyle daha etkin paylaşımının önünü açmıştır. Tüm bu gelişmeler sadece sporu değil dünya çapında spor medyasının süregelen yayıncılık anlayışını ve sporseverlerin bu yayınları deneyimleme biçimlerini de etkilemiştir. İnternet ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler yeni medyayla birlikte ekrana yönelik spor içeriklerinin üretilme, pazarlanma, sunulma ve görüntülenme süreçlerinde dinamik, etkileşimli bir yapıyı hâkim kılmış, sporun sunumu ile izleyici arasında sinerjik bir ilişki başlatmıştır. İçerik daha hızlı ve kolay erişilir hale gelmiş, medya dosyaları gelişmiş çözünürlük ve renk sunumu ile daha sofistike ve sezgisel bir hal almıştır. Özellikle sosyal medya ve mobil teknolojilerin anlık, samimi ve etkileşimli doğası, onları sporseverlerin arzularını beslemek için uygun birer platform haline getirmiştir. Bu çalışma, yeni spor teknolojilerinin sporun tümünde oyunun kurallarına uyulmasını sağladığı, doğruluğu pekiştirdiği, sporcu performanslarını artırdığı ve izleyicide güven inşa ettiğini savunmaktadır. Ayrıca bu teknolojilerin spor endüstrisini dolayısıyla spor yayıncılığını da etkilediğini, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımıyla beraber içerik, yöntem ve sunuş biçimlerinin çeşitlendiğini ve sporseverlerin izleme deneyimlerinin geliştiğini öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dijital teknolojiler, Dijital spor teknolojileri, Televizyon yayıncılığı, Spor televizyonculuğu, Yeni medya.

Abstract
Technological developments from past to present have had a profound impact on the professional sports world. Sports, which became a mass demonstration with the construction of large stadiums in ancient Greece, influenced the whole world with the development of its own systems and the spread of mass media. The rise of the Internet and digital technologies that changed the face of modern sports and sports psychology, on the other hand, offers potential significant gains to sports and sports audiences, and paves the way for a radical change in accuracy and decision mechanisms, timing systems and data tracking in sports, and indirectly more effective sharing of the obtained data with the audience. All these developments have affected not only sports but also the ongoing broadcasting approach of the sports media around the world and the way sports fans experience these broadcasts. The developments in the internet and digital technologies have made a dynamic, interactive structure dominant in the production, marketing, presentation and display of sports content for the screen together with the new media, and a synergetic relationship has started between the presentation of sports and the audience. Content has become faster and easier to access, and media files have become more sophisticated and intuitive with improved resolution and color rendering. Especially the instant, friendly and interactive nature of social media and mobile technologies have made them suitable platforms to feed the desires of sports fans.This study argues that new sports technologies ensure compliance with the rules of the game in all sports, reinforce accuracy, increase athlete performances and build trust in the audience. He also argues that these technologies affect the sports industry and therefore sports broadcasting, that the content, methods and presentation styles have diversified with the use of new communication technologies, and that the viewing experience of sports fans has improved.

Keywords
Digital technologies, Digital sports technologies, Television broadcasting, Sports broadcasting, New

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri