eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE NOMOFOBİ VE KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(Examination of Nomophobia and Anxiety During the Epidemic Period )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 421-440
Dergiye Geliş Tarihi : 22.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Şerife Güzel Melek YAĞCI ÖZEN, (26). SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE NOMOFOBİ VE KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 421-440. Doi: 10.5281/zenodo.6396454.


Özet
Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çağın yeni fobisi, akıllı telefondan yoksun kalma korkusu olarak ifade edilen Nomofobi olmuştur. Dünyayı etkisi altına alan COVID 19 ile beraber, salgını kontrol altına alabilmek için getirilen kısıtlamalar ve günlük hayatta yaşanan değişimler, bireyleri yakınlarıyla iletişim kurmak, internet üzerinden alışveriş yapmak gibi nedenlerle yaşamın her alanında kullanılan telefonlara bağımlı hale getirmiştir. Araştırma, Türkiye genelinde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 18 yaş ve üstü, akıllı telefon kullanan bireylere gönüllük esasına dayalı olarak online anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada 20 maddeden ve dört alt boyuttan oluşan Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) ile 18 madde ve dört alt boyuttan oluşan salgın hastalık kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada içinde bulunduğumuz COVID 19 salgın hastalık döneminde toplumun nomofobi ve kaygı düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda sosyo-demografik değişkenlerden yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve yaşanılan yer ile katılımcıların nomofobi ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, cinsiyet ile nomofobi ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca COVID-19 geçirme durumu ile kaygı düzeyi ve COVID-19’a yakalanma korkusu ile nomofobi ve kaygı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise nomofobi ölçeği ile salgın hastalık kaygı ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
19, Kaygı, Nomofobi, Salgın hastalık, Sosyo-demografik.

Abstract
With the development of technology and the introduction of smart phones into our lives, the new phobia of the age has been Nomophobia, which is expressed as the fear of being deprived of a smart phone. Along with the COVID 19, which has taken the world under its influence, the restrictions brought to control the epidemic and the changes in daily life have made individuals dependent on phones used in all areas of life for reasons such as communicating with their relatives and shopping over the internet. The research was conducted with the online survey method on a voluntary basis to individuals aged 18 and over, who were selected by convenience sampling method throughout Turkey and using smart phones. In the study, the Nomophobia Scale (NMP-Q) consisting of 20 items and four sub-dimensions and the epidemic anxiety scale consisting of 18 items and four sub-dimensions were used.The aim of the study is to examine the level of nomophobia and anxiety of the society during the COVID 19 epidemic period we are in. As a result of the research, while there was no significant difference between the socio-demographic variables such as age, marital status, educational status and place of residence and the participants' nomophobia and anxiety levels, it was concluded that there was a significant difference between gender and nomophobia and anxiety levels. In addition, it was found that there was a significant difference between the state of having COVID-19 and the level of anxiety and the fear of contracting COVID-19 and the level of nomophobia and anxiety. As a result of the correlation analysis, it was concluded that there is a significant relationship between the nomophobia scale and the epidemic anxiety scale.

Keywords
COVID-19, Anxiety, Nomophobia, Epidemic, Socio-demographic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri