eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFİNANSAL DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
(The Relationship Between Financial Exposure and Economic Growth: A Panel Data Analysis for Developing Countries )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 441-458
Dergiye Geliş Tarihi : 22.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Tuğba ÖZYILDIZ Eda DİNERİ, (26). FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 441-458. Doi: 10.5281/zenodo.6396465.


Özet
Bu çalışmada, finansal dışa açıklık ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemiyle incelenmektedir. Çalışmada, finansal dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerinde açıklayıcı bir güce sahip olup olmadığını gösteren Dumitrescu- Hurlin Testi ve Panel ARDL Modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada 1995-2018 dönemi için gelişmekte olan ülkelerde finansal açıklık ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya konulmuştur. Panel ARDL sonuçlarına göre uzun dönemde, finansal açıklık derecesinde yaşanan artışlar gelişmekte olan ülkeler için finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde finansal açıklık seviyesi ticari açıklık ve geniş para arzına pozitif etkide bulurken, sadece finansal açıklık derecesinde yaşanacak bir artış özel sektör kredilerini negatif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Finansal açıklık, Ticari açıklık, Ekonomik büyüme, Para arzı, Panel ARDL.

Abstract
In this study, the relationship between financial openness and macroeconomic indicators is examined by panel data analysis method. In the study, Dumitrescu-Hurlin Test and Panel ARDL Model were used, which show whether financial openness has an explanatory power on economic growth. In the study, the existence of a causal relationship between financial openness and economic growth in developing countries for the period 1995-2018 has been revealed. According to the panel ARDL results, increases in the degree of financial openness in the long run show that financial openness has a positive effect on economic growth for developing countries. While the level of financial openness has a positive effect on trade openness and large money supply in developing countries, an increase in the level of financial openness affects private sector loans negatively.

Keywords
Financial openness, Trade openness, Economic growth, Money supply, Panel ARDL.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri