eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKORKU FİLMİ İZLEME NEDENLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ
(A Systematic Analysis of Empirical Studies in the Reasons for Watching Horror Movie )

Yazar : Hacer Aker    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 267-282
Dergiye Geliş Tarihi : 26.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Hacer Aker , (26). KORKU FİLMİ İZLEME NEDENLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 267-282. Doi: 10.5281/zenodo.6395933.


Özet
Bu çalışmada, korku filmi izleme nedenlerini/deneyimlerini sorunsallaştıran alanyazına odaklanılmış ve mevcut yazın üzerinden sistematik bir analiz amaçlanmıştır. Bunun için de Google Scholar ve PsycInfo veri tabanlarında ‘horror films’ kelimesi taratılarak elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Verilere erişilirken iki dâhil etme kriteri belirlenmiştir: Çalışmanın İngilizce dilinde ve hakemli dergilerde yayınlanmış olması ve başlığının ‘horror films”i içermesi. Korku türü dışındaki film türlerine maruz kalmayı ölçen çalışmalar ise araştırmadan dışlanmıştır. Mevcut kriterler üzerinden toplam 42 çalışma analize dâhil edilmiş; temel bulgular, korku filmi izlemeyi neden sevdiğimiz, korkunun neden çekici geldiği, korku filmi tercihi ve bundan alınan zevk ile kişilik tipleri, cinsiyet farklılıkları ve diğer bireysel farklılıklar arasında ilişki olup olmadığı, korku filmi izlerken korku duygumuzun nasıl geliştiği, açığa çıkan bu duyguyla nasıl başa çıktığımız, korku filmi izlemenin psikolojik ve duygusal sonuçlarının neler olduğu ve korku filmine maruz kalmakla ileri derecede meraklı olmak arasında bir ilişkiden söz etmenin mümkün olup olmadığı sorularına yanıt sunması bakımından on bir parametre üzerinden kategorize edilmiştir: Kaosu kontrol etmek, benlik saygısı ve şaşırtıcı çözümler, cinsellik ve ceza konusundaki tutumlar, duygulanım ihtiyacı, hayal kurma eğilimi, maruz kalma stratejisi, bitiş türü tercihi, spoiler etkisi, cinsiyet değişkeni, film bitiminde yaşanan kalıcı hasarlar. Genel olarak değerlendirildiğinde korku filmi izleme psikolojisi üzerine yürütülen ampirik çalışmaların yalnızca psikoloji, psikoterapi, iletişim çalışmaları, geliştirme çalışmaları, klinik psikoloji ve medya çalışmalarıyla ilişkili olarak değil, aynı zamanda bu disiplinler arasında kurulan eklektik bağla geliştirildiği söylenebilir. Konuyla ilgili sınırlı araştırma göz önüne alındığında bu analiz, mevcut bilgi durumunu özetlemenin ve gelecekteki araştırmalar için yönergeler geliştirmenin bir yolu olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler
Korku, Korku filmleri, Literatür taraması, Sistematik analiz.

Abstract
This study focuses on the literature that problematizes the reasons/experiences of watching horror movies, and presents a systematic analysis of the existing literature. The study used the data obtained by scanning the word 'horror films' in the Google Scholar and PsycInfo databases. Two inclusion criteria were determined when accessing the data: First, the study's title included horror movies. Second, the study was published in English in peer-reviewed journals. Studies measuring exposure to non-horror film genres were excluded from the research. A total of 42 studies were included in the analysis based on the existing criteria. The research questions sought to be answered in the study were developed as follows: Why do we like watching horror movies? Why is fear attractive? Is there a relationship between preference and enjoyment of horror movies and personality types, gender differences, and other individual differences? How do we develop our sense of fear while watching a horror movie? How do we deal with this emerging emotion? What are the psychological and emotional consequences of watching horror movies? Is it possible to talk about a relationship between being exposed to horror movies and being extremely curious? The answers were made visible over 9 categories: Controlling chaos, self-esteem and surprising solutions, sexuality, and punishment, attitudes that need emotion, tendency to daydream, exposure strategy, choice of ending type, spoiler effect, gender variable, and permanent damage at the end of the movie. From a general point of view, empirical studies on the psychology of watching horror movies show that this is possible not only with psychology, psychotherapy, communication studies, developmental studies, clinical psychology, and media studies but also with the eclectic bond established between disciplines. Given the limited research on the subject, this analysis can be seen to summarize the current state of knowledge and develop guidelines for future research.

Keywords
Horror, Horror movies, Literature review, Systematic analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri