eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCDS PRİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(Investigation of Macroeconomic Indicators Affecting Cds Premis: The Case of Turkey )

Yazar : Merve ARSLAN, Serdar KUZU, İsmail Erkan ÇELİK   Hazirlayan  Merve ARSLAN
Türü : Hazırlama
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 331-346
Dergiye Geliş Tarihi : 27.02.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Merve Arslan Serdar KUZU İsmail ERKAN ÇELİK, (26). CDS PRİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 331-346. Doi: 10.5281/zenodo.6395969.


Özet
CDS primleri ülke ekonomilerinde, kredi riskinin ölçümlenmesi ve kredi derecelendirme notlarının bir alternatifi olarak kullanılmaya başlanılan önemli bir parametre haline gelmiştir. Ülkelerin risk göstergesi olarak kullanılmaya başlayan CDS primlerinin analiz edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ülke CDS primlerindeki değişimleri etkileyen faktörlerin tespit edilebilmesi finansal piyasalar için oldukça önemlidir. Bu çalışmada ülke CDS primleri üzerinde etkili olabileceği düşünülen makroekonomik faktörlerden dış borç/GSYİH oranı, işsizlik, enflasyon oranları ile GSYİH büyüme oranında gözlemlenen bir değişimin ülke CDS primleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişime neden olup olmadığı hususu ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Türkiye’nin CDS primlerinin makroekonomik göstergelerden ne ölçüde etkilendiği 2010-2019 dönemi arasında çeyrek veriler kullanılarak, VAR Analizi, Varyans Ayrıştırması, Granger Nedensellik Analizi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cdp Primi, Makroekonomik Faktörler, Var Analizi, Varyans Ayrıştırması, Granger Nedensellik Analizi.

Abstract
CDS premiums have become an important element that is widely used as an alternative to credit rating grades in the measurement of credit risk in national economies. For this reason, determining the factors explaining the changes in country CDS premiums is very important in the macro financial literature. It has been investigated whether a change observed in the external debt/GDP ratio, unemployment, inflation ratios and GDP growth rates, which are among the factors affecting country CDS premiums, cause a statistically significant change on country CDS premiums. Quarterly data for the related variables between the years 2010-2019 were used in the study. In the study, VAR Analysis, Variance Decomposition, Granger Causality Analysis were performed.

Keywords
Cdp Premium, Macroeconomics Factors, Var Analysis, Variance Decomposition, Granger Causality Analysi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri