eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCover to Cover 3 for Reading Comprehension and Fluency Ders Kitabının Okuduğunu Anlama Sorularında Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Kapsamı
(THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 497-508
Dergiye Geliş Tarihi : 12.03.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Yusuf Kasimi THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY, (26). Cover to Cover 3 for Reading Comprehension and Fluency Ders Kitabının Okuduğunu Anlama Sorularında Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Kapsamı. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 497-508. Doi: 10.5281/zenodo.6396494.


Özet
Yenilenmiş Bloom Taksonomisi özel kavramlar yoluyla öğrencilerin anlama düzeylerini ölçen bilişsel bir süreç modelidir. Yenilenmiş taksonomi, 1956 yılına dayanan ve bilişsel becerileri analiz eden eski Bloom Taksonomisinin yenilenmiş şeklidir. Değişiklikler kavram, sistem, format ve önem boyutlarında yenilenmiş modelde yer almaktadır. Fiiller, öğrencilerin karşılaştığı bilişsel uygulamaları ve kolaylaştırdıkları bilgileri vurgular. Örneğin, “hatırlama” düzeyinde yer alan bir eylem, öğreniciden edinilen bilgiyi çağırmayı talep edebilirken “yaratma” düzeyinde yer alan bir fiil, öğreniciden etkili bir proje yürütmesini talep edebilir. Bu nedenle, bu çalışma, küresel olarak yazılmış bir İngilizce okuma ders kitabının okuma sorularında yenilenmiş Bloom taksonomisine ne ölçüde atıfta bulunulduğunu keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bahsedilen boyutlar temelinde, taksonomideki biliş düzeylerine ne ölçüde yer verildiğini anlamak için iki araştırma sorusu geliştirilmiştir. İlk araştırma sorusu bilişsel düzey alt basamakları değerlendirmeye odaklanırken, bir sonraki soru, ilgili okuduğunu anlama sorularında üst düzey biliş becerileri ölçmeyi amaçlamıştır. İngilizcederskitabıbetimseliçerikanalizitekniğiileincelenmiştir. Araştırmanın bulguları, değerlendirilen okuma ders kitabının yenilenmiş taksonomide vurgulanan üst düzey bilişsel alandan yoksun olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, üretilmekte olan veya üretilecek olan okuma ders kitaplarının okuma sorularında yenilenmiş taksonomisine ne ölçüde yer verilmesi gerektiği konusunda bazı varsayımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bilişsel beceriler, Taksonomi, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Okuma becerileri, Okuduğunu anlama değerlendirmesi.

Abstract
The revised Bloom’s taxonomy is a cognitive process model measuring learners’ comprehension levels through the use of filtered terms. The revised taxonomy is the refurbished form of the former Bloom’s Taxonomy dating back to 1956, which analyzed cognitive skills. Modifications in concepts, system, format and prominence are involved in the revised model. The revised Bloom’s taxonomy covers two learning domains that constitute instructional objectives: cognitive (knowledge) and affective (attitude) and underlines six levels: remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. The verbs highlight the cognitive practices that learners confront and the knowledge they facilitate. For example, an action included in the “remember” level may demand learners to call up the acquired knowledge while a verb included in the “create” level may demand learners to carry out an efficacious project. Thus, this study aims at discovering to what degree the revised Bloom’s taxonomy is referred in the reading questions of a globally written EFL reading course book. On the grounds of the mentioned dimensions, two research questions were developed to reach answers to cognition levels in the taxonomy. The initial research question focused on assessing the lower order while the next one aimed at measuring the higher order cognition level in the related reading comprehension questions. The contained EFL reading course book was examined by means of descriptive content analysis technique. The findings of the study clarified that the evaluated reading course book is deficient in the higher level cognitive domain highlighted in the revised taxonomy. Accordingly, some assumptions have been made to suggest how the reading course books which are being produced or will be produced should hint on the revised taxonomy in their reading questions.

Keywords
Cognitive skills, Taxonomy, The revised Bloom’s taxonomy, Reading skills, Reading comprehension asse

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri