eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimJOHN STANLEY’İN OP.1 SEKİZ SOLO FLÜT ESERLERİNİN İNCELENMESİ
(John Stanley’s Work Investigation of Flute Eight Solo’s Op.1 )

Yazar : İzzet YÜCETOKER  Hazan KURTASLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 505-518
Dergiye Geliş Tarihi : 31.03.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014


Özet
İngiltere, barok dönem müziğinde çok sayıda besteci yetiştirmiş ve bu müziği geliştirmeyi başarabilmiş bir ülkedir. Bu bestecilerden biri de John Stanley’dir. Stanley, 1712 yılında İngiltere’nin zor yıllar geçirdiği tarihler içerisinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda müziğe başlayan Stanley, dokuz farklı çalgı ve solo için eserler bestelemiştir. Bu eserler arasında araştırmanın konusu olan flüt eserleri incelenmiş ve bu eserlerinin içerisinde bulunan özellikler belirlenerek eserlerin analizleri yapılmıştır. Bu araştırma betimsel olup durum tespiti yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak alan yazın taranmış, eserlere ulaşılmış ve eserlerin genel ve müziksel özellikleri açısından incelemesi yapılmıştır. İnceleme sonunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
John Stanley, Barok Dönem, Flüt, Op.1 Flüt İçin Sekiz Solo.

Abstract
England, have produced numerous composers in the baroque period music, and this music is a country which has succeeded in developing. One of these composers is John Stanley. Stanley, have spent many years in England in 1712, was born within the date. Stanley started music at a young age, and has composed works for solo instrument and nine different. These works are the subject of research among the flute in the works examined and the features of these works are determined and analyzed artifacts. This study, descriptive research and due diligence is performed. A qualitative research method in the study of literature scanned document using the method of analysis, public works and musical works were reached and has been examined in terms of features. After investigation flute technique and interpretation features have been identified separately in the light of these findings and are given several recommendations.

Keywords
John Stanley, the Baroque Period, Flute, Op.1 Eight Solo Flute Works

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri