eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTİM OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ (“BAL” FİLMİ ÖRNEĞİ)
(The Testing of an Approach to the Place of Education Phenomena in Cinematographic Narration (The Case of “Bal” Movie) )

Yazar : Aslı YURDİGÜL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 487 - 502
Dergiye Geliş Tarihi : 18.04.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Aslı YURDİGÜL , (18). EĞİTİM OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ (“BAL” FİLMİ ÖRNEĞİ). Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 487 - 502. Doi: .


Özet
Toplum hayatındaki gerçekleri kurgusal bir yansımayla sunan sinema ele aldığı konular,bu konuları ele alış tarzı ve sunum şekilleriyle hem toplumdan etkilenmekte hem de toplumu etkileyerek yönlendirmektedir. Bu bağlamda sinemanın ele aldığı konulardan biri de eğitim olgusudur. Sinema filmleri doğrudan ya da dolaylı olarak her daim eğitimle iç içe olmuştur. Filmlerde eğitim bazen ulaşılması gereken bir amaç olarak sunulurken bazen de filmler eğitim için bir araç olmuştur. Bu çalışma kapsamında öncelikle eğitim olgusunun kavramsal çerçevesi verilmekte, sonrasında ise kitle iletişim araçlarından biri olarak sinema ve eğitim ilişkisi; özellikleri, avantaj-dezavantajları, içerik, biçim ve sunum şekilleri yönlerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Bal” filmi sinema-eğitim ilişkisi bağlamında çözümlenerek filmin bu bağlamda izleyiciler üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sinema, Eğitim, Toplum, Bal Filmi

Abstract
The cinema, which presents the trues about the life of our society in a fictional manner,is being affected by the society and, in a response, guides the society by influencing it in the way how it considers the various issues and how it presents these issues. In this respect one of the issues being taken by the cinema is the ducation. The cinema has always intertwined with the notion of education, both directly and indirectly. The education in movies may be presented as a goal to be achieved. In the same time movies may serve as a medium of the education. The purpose of this work is to provide the conceptual framework of education phenomena and to explain the relationships between the cinema, which is one form of mass media, and the education in accordance to the characteristics, pros and cons, the content, the shape and the modes of the presentation of those relationships. In the end, “Bal” film, directed by Semih Kaplanoglu, is examined in the context of the cinema ducation relationships in order to discuss the influence of such a context on the audience.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Cinema, Education, Soceity, Bal Movie

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri