eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRK İSLAM EDEBİYATINDA BİR PEYGAMBER PORTRESİ: HZ. İSA
( A Portrait of a Prophet in Turkish Islamic Literature: Jesus Christ )

Yazar : SEYDİ KİRAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 261- 280
Dergiye Geliş Tarihi : 19.04.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : SEYDİ KİRAZ , (18). TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA BİR PEYGAMBER PORTRESİ: HZ. İSA. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 261- 280. Doi: .


Özet
Hz. İsa, müntesiplerinin sayısı ve hüküm sürdüğü coğrafya bakımından insanlığı derinden etkileyen peygamberlerden biridir. Semavî kaynaklar ışığında Hz. İsa’nın dinî yönünü inceleyen birçok kitap ve makale yazılmasına rağmen onun şiirimizdeki yansımaları üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu makalede İncil, Kur’an ve hadislerde Hz. İsa algısına kısaca değinildikten sonra onun edebî cephesi incelenecektir. Türk İslam edebiyatı manzum eserlerinde Hz. İsa ile ilgili edebî unsurlar ve kıssalar tespit edilerek onun bu metinlerdeki mahiyeti ve vasıfları öne çıkarılacaktır. Dizelerde Hz. İsa ile ilgili temalar ve onu anlatan eserlerin kronolojileri göz önünde tutularak bir tasnif yapılacaktır. Bu suretle Hz. İsa’nın şiirimizdeki iz düşümleri ortaya konulacak ve bugüne kadar hakkında toplu olarak bilgi verilmeyen kıssaların muhtevaları hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk İslam Edebiyatı, Nazım, Hz. İsa, Mu’cize

Abstract
Jesus Christ is one of the prophets who had a huge amount of influence over the mankind with regard to the number of his belivers and the region that he lived. Although a number of articles and books have been written about his religious side using celestial sources, his reflections on our poetry have not been elaborated. In this article, after the concept of Jesus Christ in Bible, Quran and Hadiths will be touch upon, His literary side will be examined. Having been established the elements and parables about him in Turkish Islamic literature poetic works, Jesus Christ’s qualities and features will be put forward. Having been taken the themes about Jesus Christ in the verses, the chronologies of the works that written about him into account, classification will be made. In this way Jesus Christ’s reflections in our poetry will be put forward and the contents of the parables about which collective information has not been given will be enlightened.

Keywords
Turkish Islamic Literature, Poetry, Jesus Christ, Miracle

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri