eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜKETİCİLERİN DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ SATIN ALMA DEĞER BOYUTLARI VE TÜKETİCİLERİN ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on Value Dimensions of Consumers’ Durable Goods and Work and Student Situations )

Yazar : Ayşem ÇALIŞKUR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 55-72
Dergiye Geliş Tarihi : 25.04.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Ayşem ÇALIŞKUR , (18). TÜKETİCİLERİN DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ SATIN ALMA DEĞER BOYUTLARI VE TÜKETİCİLERİN ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 55-72. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin dayanıklı tüketim maddesi satın alma değer boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve satın alma değerlerinin çalışma durumu ve öğrenci olma durumlarına göre farklılıklarını incelemektir. Bu araştırmada veriler (N=140) İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji ve Mühendislik bölümü öğrencileri, üç ayrı üniversitede görev yapan akademisyenler ve çeşitli mesleklerden diğer yetişkinlerden toplanmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem ilişkisel tarama yöntemidir ve verilerin toplanmasında örneklem grubuna Perceived Value (PERVAL) ve anket formu uygulanmıştır. Verilerin toplanması aşamasından sonra elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılmıştır. Satın alma değer boyutları arasındaki ilişkiyi ve satın alma değerlerinin çalışma durumu ve öğrenci olma durumlarına göre farklarını sınamak üzere Pearson Korelasyon Analizi, t Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; tüketicilerin satın alma değer boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu, ancak satın alma değerlerinin çalışma durumu ve öğrenci olma değişkenlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tüketicilerin Satın Alma Değerleri, Çalışma, Öğrenci.

Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between value dimensions of consumers’ durable goods and investigate the differences between these values according to their status whether they are employed or registered a student. In this research, the data (N=140) was collected from undergraduate students from İstanbul Kültür University Psychology and Engineering Departments, academicians from three universities and adults from different job areas. Correlational survey model was used in the study, and the data was collected by Perceived Value (PERVAL) and survey form. After the data collection, the data was obtained statistically analyzed. Pearson Correlational Analyze and t Test were used to examine the relationship between value dimensions of consumers’, and the differences between these values according to their status whether they are employed or registered a student. As a result, was found statistically significant relationship between value dimensions of consumers’. However there was not a significant difference according to their status whether they are employed or registered a student.

Keywords
Value Dimensions of Consumers’, Work, Student.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri