eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEBU’L-HASAN EL-EŞ’ARÎ VE DİN-SİYȂSET İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
(Abu Al-Hasan Al-Ash’ari and His Political Understanding )

Yazar : Mehmet Salih GECİT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 97 - 114
Dergiye Geliş Tarihi : 26.04.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Mehmet Salih GECİT , (19). EBU’L-HASAN EL-EŞ’ARÎ VE DİN-SİYȂSET İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 97 - 114. Doi: .


Özet
Ehl-i Sünnet’in iki büyük fırkasından biri olan Eş’ariliğin kurucusu İmam-ı Eş’arî, adıyla zikredilen Eş’arî kelȃmının oluşumuna tesir eden ve bu fırkanın olgunlaşmasını sağlayan en önemli âlim ve teorisyendir. Aynı zamanda İslam düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerindendir. Abbasilerin son döneminde yaşadı. Kırk yaşına kadar Mu’tezile mezhebi mensubu iken daha sonra ondan ayrıldı ve Ahmed b. Hanbel’in savunduğu inanç esaslarını benimsediğini ilan etti. O, sadece teolojik görüşleri ileri süren bir âlim değil, aynı şekilde İslam siyaset düşüncesinin gelişmesinde ve Sünni hilafet anlayışının oluşmasında büyük katkıları bulunan bir şahsiyyettir. Yaşadığı çağın teolojik problemlerini Mu’tezile tecrübesini de kullanarak ele aldı. İrdelediği en önemli konulardan birisi de hilafet ve siyaset konusundaki görüşleridir. O, diğer konularda olduğu gibi hilafet ve siyaset konusunda da Ehl-i Sünnet’in geçmiş dört asırlık geleneksel anlayışını kabul eden, konuyla ilgili farklı görüşleri ortaya atan, kendisinden evvel yaşayan âlimlerin görüşlerini yaşadığı zamanın koşulları çerçevesinde yeniden ele alan ve günün siyasal ve sosyal problemlerine önemli çözüm önerilerinde bulunan bir özelliğe sahiptir. Çağının siyasi sorunlarını teolojik bir bakış açısıyla çözmeye gayret göstermesi araştırılmaya değer bir husustur. Biz bu makalemizde İmam-ı Eşarî’nin dinȋ ve siyâsî görüşleri çerçevesinde din-siyaset ilişkisi konusunu inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Din, Siyȃset, Eş’arȋ, Sünnȋlik, Hilȃfet, İslȃm Siyȃset Düşüncesi.

Abstract
Abu’l-Hasan al-Ash’ari is the founding father and theoretician of al-Ash’ari sect which is one of the two important and common branches of Ahl-Sunnah thinking. He was a Muslim theologian whose opposition to the Mu’tazilah movement during the 10th century CE helped to define Sunnism. He is one of the scholars of kalam who have produced valuable works on caliphate and politics. At about the age of 40, Ash’ari underwent an enormous theological conversion in which he rejected the more progressive Mu’tazilah theology. He was greatly influenced by the teachings of Ahmad ibn Hanbal, who had founded a school of religious law that emphasized the fundamentals of Islam. Ash’ari combined the strategies he had learned as a student of the Mu’tazliah movement, his own ideas, and the teachings of Hanbalito establish a system of Islamic doctrine that would later be known as Ash’arism. He was not only an Islamic scholar, but also one of the most influential and important Islamic thinkers of the Muslim world. His impact on the development of Ahl-Sunnah thinking (kalam) and Islamic political thought as well as his contribution on the creation of the understanding of Caliphate are significant. His efforts to propose solutions, by depending on theological point of view, for the political problems of his time, are worth to investigate. In this article we are dealing with the main futures of his understanding of caliphate and political state.

Keywords
Religion, Politica, al-Ashari, Sunnism Caliphate, Islamic Political Thought.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri