eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE DİNDARLIĞIN TESPİTİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE TAHKİKÎ DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER
(The Studies on Detection of Religiosity in Turkey and Recommendations on Measuring of Genuine Religiosity )

Yazar : Erol ERKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 125 -140
Dergiye Geliş Tarihi : 21.05.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Erol ERKAN , (18). TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞIN TESPİTİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE TAHKİKÎ DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 125 -140. Doi: .


Özet
Din sosyolojinin önemli problemlerinden biri, dinin, toplumun değişik katmanlarda nasıl algılandığı ve hangi düzeyde yaşandığının ölçülmesidir. Bu amaçla birtakım tipolojiler ve ölçekler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak dindarlık ile ilgili genel-geçer bir ölçek geliştirmenin ve tipoloji ortaya koymanın zorluğu ortadır. Ayrıca her türlü tanım ve tasnif girişiminde, toplumsal gerçeklikteki olgusal çeşitlilik ve farklılıkların sınırlı kategorik yapılar içinde kaybolma/yok sayılma riskleri de bulunmaktadır. Bu gibi problemler, araştırmacıları, dini hayatın gerçeğe en yakın şekliyle tespit ve anlaşılması için bu alanda farklı bakış açılarıyla yeni çalışmalar ortaya koymaları ve katkı sunmaları hususunda motive etmektedir. Bu makalede Türkiye’de dindarlığın tespiti için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunulmakta ve ayrıca Türkiye’de genel olarak dindarlığın özelde ise tahkikî dindarlığın tespiti ile ilgili teorik önerilerde bulunulmaktadır.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Din, Dindarlık, Dindarlık Tipolojisi, Dindarlık Ölçeği, Tahkikî Dindarlık.

Abstract
One of the major problems of the sociology of religion is measured of religiosity which can perceived and experienced as being different in different layers of society. For this purpose, a number of religiosity typologies and scales have been tried to improve. However, it is difficult to present the general-switches a scale about with religiosity. In addition, the definition and classification of all kinds carry the risk of loss in the limited categorical structure of the factual differences in social reality. Such problems are motivated researchers to new studies with different perspectives to detect the most realistic form of religious life in this area. In this article is presented information about the studies conducted for detection of religiosity in Turkey. In addition, it is presented the theoretical recommendations about detection of religiosity as general and genuine religiosity as particular in Turkey.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Religion, Religiosity, Typology of Religiosity, Scale of Religiosity, Genuine Religiosity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri