eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN TEFSİR ANLAYIŞINDAKİ MODERNLİK UNSURLARI VE BU BAĞLAMDA MUHAMMED ABDUH’A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER -FÎL SÛRESİ ÖRNEĞİ-
(The Opinions Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır about Islamic Modernism and in this Context the Criticisms Directed to the Muhammad Abduh – At the Example of Sûra el-Fîl- )

Yazar : Mustafa GÜVEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 141 - 170
Dergiye Geliş Tarihi : 24.06.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015


Özet
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ile Muhammed Abduh, son dönemin en büyük ve en önemli iki müfessirlerindendir. Biz bu makalemizde onların Tefsir Usûlü, mucizelere bakışı ve bu bağlamda Fîl Sûresi’nin tefsirini ele aldık. Her iki müfessir, yaklaşık aynı dönemde birbirine benzer ayrı coğrafyalarda yaşamışlar ve benzer sosyal, siyasî, kültürel ve dini atmosferi solumuşlardır. Modernizm ve pozitivizmin neredeyse egemen olduğu bir dönemde, Kur’ân’ı bu akımlara karşı savunmak için hayli gayret göstermişlerdir. Bunu yaparken Abduh, daha rahat, serbest ve ıslahatçı bir tavır ortaya koymaya çalışırken, Elmalılı biraz daha geleneksel dirayet ilmine ağırlık vermiştir. Hem Abduh hem Elmalılı, felsefeye ve dinî literatüre oldukça hâkimdirler. Ancak Elmalılı biraz daha pozitif bilimlere yönelerek bilimsel bir tefsir yazar; Abduh ise, daha çok sosyal konulara yönelerek dinin ıslah ve hidayet noktasına ağırlık verir. Böylece Abduh, reformcu, modernist, selefî ve yenilikçi; Elmalılı ise daha çok gelenekçi ve kelâmî tefsir ekolüne meyilli bir âlim olarak anılır. Fîlsûresinin tefsirinde Abduh, olaya biraz sıradan bakarak olayın mucize boyutunu nazara vermemeye çalışır; Elmalılı ise Abduh’un aksine Fîlolayının mucize yönünü öne çıkararak Abduh’a ağır bir şekilde yüklenir ve oldukça uzun bir eleştiri yöneltir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Modernizm, Klasik Düşünce, Selefîlik, Tefsir.

Abstract
Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır and Muhammad Abduh both are biggest and largest thinker and philosopher and commenters in last century. In this our article, we discussed both of the ideas and thoughts of thinkers about Methodology of Tafsir (Commentary /Interpretation) and looking in miracle and tafsir of Sura el-Fîl. Both commentators, who lived in similar geographies and cultural and social and political and religion atmosphere both are struggled opposite to the modernism and positivism movement for defend the Quran and Islamic thought. In doing so, Abduh have behaved more comfortable and freer and more reformers to reveal this attitude and opinion of modernism; but Elmalılı not relax by Abduh and he behaves as a traditionalist thinker but he exposes a deep and serious scientific thesis in their works. Both Abduh and Elmalılı are have dominated the literature of religion and philosophy. But Elmalılı is directing to the positive science and writes the scientific tafsir. Abduh is directing to the social sciences and focusing to reform and innovation area on the religion and for guidance the humans. So Abduh is known as a reformers and modernist and selefî; Elmalılı is known as a traditionalist scolar and inclined to the commentator of theologian school. In the commentary of Sura el-Fîl Abduh is look to the Fîl event as ordinary subject and doesn’t see the miracle of event. But Elmalılı sees to the size miracle of behind the event of Fîlnd directing the serious criticisms to the Abduh.

Keywords
Modernism, Classical thought, Salafism, Interpretation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri