eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN TEFSİR ANLAYIŞINDAKİ MODERNLİK UNSURLARI VE BU BAĞLAMDA MUHAMMED ABDUH’A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER -FÎL SÛRESİ ÖRNEĞİ-
(The Opinions Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır about Islamic Modernism and in this Context the Criticisms Directed to the Muhammad Abduh – At the Example of Sûra el-Fîl- )

Yazar : Mustafa GÜVEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 141 - 170
Dergiye Geliş Tarihi : 24.06.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Mustafa GÜVEN , (19). ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN TEFSİR ANLAYIŞINDAKİ MODERNLİK UNSURLARI VE BU BAĞLAMDA MUHAMMED ABDUH’A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER -FÎL SÛRESİ ÖRNEĞİ-. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 141 - 170. Doi: .


Özet
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ile Muhammed Abduh, son dönemin en büyük ve en önemli iki müfessirlerindendir. Biz bu makalemizde onların Tefsir Usûlü, mucizelere bakışı ve bu bağlamda Fîl Sûresi’nin tefsirini ele aldık. Her iki müfessir, yaklaşık aynı dönemde birbirine benzer ayrı coğrafyalarda yaşamışlar ve benzer sosyal, siyasî, kültürel ve dini atmosferi solumuşlardır. Modernizm ve pozitivizmin neredeyse egemen olduğu bir dönemde, Kur’ân’ı bu akımlara karşı savunmak için hayli gayret göstermişlerdir. Bunu yaparken Abduh, daha rahat, serbest ve ıslahatçı bir tavır ortaya koymaya çalışırken, Elmalılı biraz daha geleneksel dirayet ilmine ağırlık vermiştir. Hem Abduh hem Elmalılı, felsefeye ve dinî literatüre oldukça hâkimdirler. Ancak Elmalılı biraz daha pozitif bilimlere yönelerek bilimsel bir tefsir yazar; Abduh ise, daha çok sosyal konulara yönelerek dinin ıslah ve hidayet noktasına ağırlık verir. Böylece Abduh, reformcu, modernist, selefî ve yenilikçi; Elmalılı ise daha çok gelenekçi ve kelâmî tefsir ekolüne meyilli bir âlim olarak anılır. Fîlsûresinin tefsirinde Abduh, olaya biraz sıradan bakarak olayın mucize boyutunu nazara vermemeye çalışır; Elmalılı ise Abduh’un aksine Fîlolayının mucize yönünü öne çıkararak Abduh’a ağır bir şekilde yüklenir ve oldukça uzun bir eleştiri yöneltir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Modernizm, Klasik Düşünce, Selefîlik, Tefsir.

Abstract
Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır and Muhammad Abduh both are biggest and largest thinker and philosopher and commenters in last century. In this our article, we discussed both of the ideas and thoughts of thinkers about Methodology of Tafsir (Commentary /Interpretation) and looking in miracle and tafsir of Sura el-Fîl. Both commentators, who lived in similar geographies and cultural and social and political and religion atmosphere both are struggled opposite to the modernism and positivism movement for defend the Quran and Islamic thought. In doing so, Abduh have behaved more comfortable and freer and more reformers to reveal this attitude and opinion of modernism; but Elmalılı not relax by Abduh and he behaves as a traditionalist thinker but he exposes a deep and serious scientific thesis in their works. Both Abduh and Elmalılı are have dominated the literature of religion and philosophy. But Elmalılı is directing to the positive science and writes the scientific tafsir. Abduh is directing to the social sciences and focusing to reform and innovation area on the religion and for guidance the humans. So Abduh is known as a reformers and modernist and selefî; Elmalılı is known as a traditionalist scolar and inclined to the commentator of theologian school. In the commentary of Sura el-Fîl Abduh is look to the Fîl event as ordinary subject and doesn’t see the miracle of event. But Elmalılı sees to the size miracle of behind the event of Fîlnd directing the serious criticisms to the Abduh.

Keywords
Modernism, Classical thought, Salafism, Interpretation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri