eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimŞEYH GALİB’İN ‘‘DÜŞTÜ’’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
(The Annotation and Structuralist Analysis of Şeyh Galib’s Rhyming Ode “Düştü” )

Yazar : Ali Rıza ÖZUYGUN  Habibe BAYSAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 321- 338
Dergiye Geliş Tarihi : 25.06.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Ali Rıza ÖZUYGUN Habibe BAYSAN, (18). ŞEYH GALİB’İN ‘‘DÜŞTÜ’’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 321- 338. Doi: .


Özet
Bu çalışmada, XVIII. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden ve Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcilerinden Şeyh Galib’in “düştü” redifli gazeli, öncelikle klâsik şerh metodu ile ardından da yapısalcılık açısından incelenmiştir. Öncelikle dilbilim ve yapısalcılık hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Şeyh Galib’in gazeli şekil ve anlam bakımından incelenmiş, yapısal özellikleri gösterilmiştir. Şeyh Galib’in incelediğimiz gazeli, şiirindeki ses, söz ve anlam öğelerinin nasıl bir denge içerisinde uyuştuğunu gösteren en güzel örneklerinden biridir.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Şeyh Galib, Gazel, Şerh, Yapısalcılık

Abstract
In this study, the rhyming ode “Düştü” of Şehy Galib, who is one of the Classical Turkish poets of 18th century and the prominent representatives of Sebk-i Hindi, is first analyzed through traditional annotation method and then through structuralism. In the first part of the study, information as to linguistics and structuralism is provided. Then, Seyh Galib’s ode is analyzed in terms of form and meaning, and its structural characteristics are revealed. This analyzed ode of Seyh Galib is one of the best examples that show how sound, language, and meaning create a balanced harmony in his poetry.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Şeyh Galib, Gazelle, Classical Interpretation, Structuralism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri