eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGENÇLİKTE DİN VE DEPRESYON: ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
(Religion and Depression in Youth: An Empirical Study on University Students )

Yazar : Nurten KIMTER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 223- 260
Dergiye Geliş Tarihi : 26.06.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Nurten KIMTER , (18). GENÇLİKTE DİN VE DEPRESYON: ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 223- 260. Doi: .


Özet
Depresyon çağımızda en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklardan birisidir. Din, insan için üzüntü ve ıstırapları azaltan, ona teselli veren bir umut kaynağıdır. Bu nedenle son zamanlarda psikiyatrik araştırma ve uygulamalarda din ve depresyon arasındaki ilişkiye bir hayli ilgi duyulmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, üniversiteli gençlerde dindarlık (dinsel yaşantı biçimleri ve öznel dindarlık algısı) ile depresyon ve sosyo-kültürel ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi din psikolojisi açısından incelemektir. Araştırma evrenini, Uludağ Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise söz konusu üniversitelerin farklı fakültelerinde öğrenim gören 632 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için örneklem tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu,” “dindarlık ölçeği” ve “depresif duygulanım ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversiteli öğrencilerin dindarlık düzeyleri ile depresyon düzeyleri arasında anlamlılık derecesinde bir ilişki olmadığı görülmüştür. Buna karşılık sosyokültürel ve demografik faktörlere göre üniversiteli öğrencilerin depresyon düzeylerinde anlamlılık derecesinde bir takım farklılıklar ve ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Dindarlık, depresyon, sosyo-kültürel ve demografik değişkenler

Abstract
Depression is one of the most commonly encountered psychological disturbances in our age. Religion is a source of hope consoling humans and decreasing their sadness and pain. Hence, recent psychiatric researches and applications are taking an interest in the relationship between religion and depression. To this end, the objective of this study is to examine the relationship between religiosity (religious ways of life and subjective religiosity perception) of university youth and depression along with socio-cultural and demographic variables with regard to religion psychology. The research population consists of students being educated at the Uludağ University and Çanakkale Onsekiz Mart University. Whereas the sample group of the study consists of 632 students from different faculties of these universities. Sample scanning method and survey technique were used to reach the goals of this study. “Personal information form”, “religiosity scale” and “depressed affect scale” were used as data acquisition tools in the study. As a result of the study, no statistically significant relationship was determined between religiosity levels of university students and depression levels. However, various statistically significant differences and relationships were observed in the depression levels of university students according to socio-cultural and demographic factors.

Keywords
Religiosity, depression, socio-cultural and demographic variables

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri