eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimHATTÂBÎ’NİN (Ö.388) İ‘CÂZ ANLAYIŞI VE KUR’AN’IN İFADE BİÇİMİNE YÖNELİK TENKİTLERE YAKLAŞIMI
(al-Khattabi’s Perspective of the Inimitability (i’jaz) and His Approach to Criticisms Against Qur’anic Styles of Expression )

Yazar : Celalettin DİVLEKCİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 97-124
Dergiye Geliş Tarihi : 28.06.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Celalettin DİVLEKCİ , (18). HATTÂBÎ’NİN (Ö.388) İ‘CÂZ ANLAYIŞI VE KUR’AN’IN İFADE BİÇİMİNE YÖNELİK TENKİTLERE YAKLAŞIMI. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 97-124. Doi: .


Özet
Kur’an’ın i‘câzı konusu III. yüzyılın başlarında üzerinde dikkatle durulan bir konu olmuştur. Bu alana dair eserler, işâretler dönemi (II. ve III. asır), risâleler dönemi (IV. asır) ve kitaplar dönemi (IV. asır vs.) şeklinde üç dönemde ele almak mümkündür. Görüşlerini inceleme konusu yaptığımız Ebû Süleyman el-Hattâbî (ö.388)’nin eseri Beyânü İ‘câzi’l-Kur’an da risâleler dönemine ait bir eserdir. Müellifin sarfe, gayb bilgisi, belagat gibi kendisinden önceki i‘câz çeşitlerine dair görüşleri üzerinde durulmuş ve ilk defa kendisinin gündeme getirdiği psikolojik i‘câz kavramına yer verilmiştir. Hattâbî eserinde, çeşitli çevreler tarafından Kur’an’ın ifade biçimine yönelik tenkitlere de doyurucu cevaplar vermiştir. Kur’an’a yönelik edebî açıdan yetersizlik (!) iddialarının Müslüman bir müellif tarafından ele alınması,İslam dünyasının sahip olduğu özgüveni göstermesi bakımından da ayrıca önemlidir. Çalışmamızda yazarın i‘câz tarihindeki yerinin daha net anlaşılması için klasik ve çağdaş i‘câz yazarlarıyla da bir mukayeseye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hattâbî, Kur’an’a Yönelik Tenkitler, Muâraza, Psikolojik İ‘câz, Nazım, İ‘câz

Abstract
The topic of linguistic expression in the Qur’an has been one in which scholars put careful emphasis as early as the beginnings of the 3rd century. One can cover work related to this field under three categories: period of sings (2nd and 3rd century), period of pamphlets (4th century), and period of books (4th century etc.) Bayan i’jaz al-Qur’an by Abu Suleyman al-Khattabi (b.388), whose standpoint was our research opic, is one example of the work that falls under the category of period of pamphlets. The author’s opinions regarding sarfa, knowledge of the unseen (gayb), rhetorıc and eloquence; all of which are types of the inimitability (i’jaz), have been considered, as well as his own proposal of a concept called “psychological inimitability” have been addressed. al-Khattabi has also provided competent rebuttals against criticisms of linguistic expressive styles of Qur’an done by certain circles. The fact that claims of linguistic incompetency of the Quran were addressed and rebut by a Muslim author was also important in terms of demonstrating the self-confidence of the Islamic world. Our work makes an effort to clarify even further the authors of the inimitability (i’jaz).

Keywords
al Khattabi, Criticisms Against the Qur’an, Mu‘ārada, Psychological Inimitability, Nazm, I’jaz.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri