eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(Review of Submissive Acts Tendencies of Managers By Chaid Analysis: A Research on Manager Candidate Students )

Yazar : Hakan KARA  Nevin UZGÖREN, Ergin UZGÖREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 451 - 462
Dergiye Geliş Tarihi : 9.07.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015


Özet
Bu çalışma yöneticilerde boyun eğici davranış eğilimlerinin oluşmasında önemli olabileceği düşünülen etkenlerin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. Veriler Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Üzerinde araştırma yapılan öğrencilerin çalışma için en büyük özellikleri, ileride farklı yönetim basamakları için örgütlerin dış yönetici kaynaklarını oluşturacak olmalarıdır. Elde edilen verilere karar ağacı algoritmalarından CHAID analizi uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada boyun eğici davranış eğilimine etki eden en önemli değişkenin “annenin eğitim düzeyi” olduğu görülmüştür. Analiz bulgularına göre “annesi okuryazar olmayan öğrencilerin” boyun eğici davranış eğilimine etki eden en önemli değişkenin ise “şu ana kadarki yaşantıda karşılaşılan fiziksel şiddetin varlığı” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, Boyun Eğici Davranışlar, Chaid Analizi, Karar Ağaçları.

Abstract
This study focuses on determining factors that may bear importance in formation of submissive acts tendencies of managers. Survey method was used by 643 students of Faculty of Economic and Administrative Sciences and Kütahya Vocational School of Social Sciences students studying at Dumlupinar University. The most remarkable characteristic of students participating in the survey was that they would constitute external managerial sources of organizations for managerial activities at various posts in the future. The obtained data was applied CHAID analysis among decision tree algorithms. The result of this study revealed that the most important variable affecting submissive acts tendency was “mother’s education level”. Analysis findings showed that the most important variable having an influence on submissive acts tendency of “students with illiterate mothers” was “the presence of physical violence experience in life up to now”.

Keywords
Manager, Submissive Acts, Chaid Analysis, Decision Trees.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri