eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(Review of Submissive Acts Tendencies of Managers By Chaid Analysis: A Research on Manager Candidate Students )

Yazar : Hakan KARA  Nevin UZGÖREN, Ergin UZGÖREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 451 - 462
Dergiye Geliş Tarihi : 9.07.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Hakan KARA Nevin UZGÖREN, Ergin UZGÖREN, (19). YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 451 - 462. Doi: .


Özet
Bu çalışma yöneticilerde boyun eğici davranış eğilimlerinin oluşmasında önemli olabileceği düşünülen etkenlerin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. Veriler Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Üzerinde araştırma yapılan öğrencilerin çalışma için en büyük özellikleri, ileride farklı yönetim basamakları için örgütlerin dış yönetici kaynaklarını oluşturacak olmalarıdır. Elde edilen verilere karar ağacı algoritmalarından CHAID analizi uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada boyun eğici davranış eğilimine etki eden en önemli değişkenin “annenin eğitim düzeyi” olduğu görülmüştür. Analiz bulgularına göre “annesi okuryazar olmayan öğrencilerin” boyun eğici davranış eğilimine etki eden en önemli değişkenin ise “şu ana kadarki yaşantıda karşılaşılan fiziksel şiddetin varlığı” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, Boyun Eğici Davranışlar, Chaid Analizi, Karar Ağaçları.

Abstract
This study focuses on determining factors that may bear importance in formation of submissive acts tendencies of managers. Survey method was used by 643 students of Faculty of Economic and Administrative Sciences and Kütahya Vocational School of Social Sciences students studying at Dumlupinar University. The most remarkable characteristic of students participating in the survey was that they would constitute external managerial sources of organizations for managerial activities at various posts in the future. The obtained data was applied CHAID analysis among decision tree algorithms. The result of this study revealed that the most important variable affecting submissive acts tendency was “mother’s education level”. Analysis findings showed that the most important variable having an influence on submissive acts tendency of “students with illiterate mothers” was “the presence of physical violence experience in life up to now”.

Keywords
Manager, Submissive Acts, Chaid Analysis, Decision Trees.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri