eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKOCANIN HAKLARI BAĞLAMINDA “KADININ İZİNSİZ EVDEN ÇIKAMAYIŞI” İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ VE MEZHEP İMAMLARININ ANLAYIŞLARI
(Analysis of Hadiths Regarding “Wife’s Not Leaving the House Without Having Permission” in the Context of Husband’s Rights and Conceptions Regarding of the Leaders of Islamic Schools )

Yazar : Dr. Necla Yasdıman Demirdöven   Hazirlayan  
Türü : Hazırlama
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 415-448
Dergiye Geliş Tarihi : 14.07.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN , (18). KOCANIN HAKLARI BAĞLAMINDA “KADININ İZİNSİZ EVDEN ÇIKAMAYIŞI” İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ VE MEZHEP İMAMLARININ ANLAYIŞLARI. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 415-448. Doi: .


Özet
Cahiliye devrindeki kadın anlayışını, devrim denebilecek haklarla, alt üst eden ve kadına yepyeni bir statü kazandıran İslâm, daha sonra Hz. Peygamber dönemindeki çizgisini sürdürememiş ve geriye dönüş başlamıştır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi, sahih olmayan rivayetler, bu rivayetlere bina edilen hükümler ve bilerek ya da bilmeyerek ayet ve sahih hadisleri gözardı eden veya onları görgü/birikimleri doğrultusunda, örfe/atalar dinine göre, yorumlayan “insan unsuru”dur. İnsan unsurunun müdahil olduğu her şey sorgulanmaya açık ama kutsallaştırılmaya kapalıdır. Bugünün İslam bilginlerinin ve özellikle de hadis âlimlerinin üzerine düşen en büyük görev bu dinin temel kaynaklarında yer alan rivayet ve hükümleri bir kez daha gözden geçirerek sağlam ve sakim olanı birbirinden ayırmaktır. İşte bu çalışma İslam hukukunda sözü geçen bazı mezheplerin (özellikle ehl-i sünnetin dört mezhebinin) delil olmak üzere kullandıkları, evli kadınların ihtiyaçları dolayısıyla dışarı çıkma iznini kısıtlayan hatta yok eden bazı rivayetlerin muhaddislere göre tahlilini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kadın, İzin isteme, Evden Dışarı çıkış, Nafaka, Nüşuz

Abstract
Islam that changed the conception of women prevailing in the era of jahiliyyah (ignorance) by granting revolutionary rights and thus caused women to earn new high status, couldn’t maintain its glory in the era of Prophet (peace be upon him) and flashback has begun. The most important reasons for this may be sorted as unreliable oral reports (hadiths being not authentic or sound), islamic jurisprudence based on these unreliable oral reports, and the “human factor” who ignores intentionally or unintentionally the verses of Quran and sahih hadiths or or who interprets them in the view of his own knowledge/experience, by considering traditions and ancestral beliefs. Everything that involved the human factor is open to questioning but closed to sanctification. The major obligation on today’s islamic and particularly hadith scholars is to examine narrations (oral reports, hadits) and jurisprudence that takes place in the main sources of Islam elaborately (in a very thorough way) once more, and distinguish sound and unreliable ones. This study herewith, revaluates analyses of some of the reports (narrations) that has been used as an evidence by some denominations (especially four sunni Islamic Schools) restricting or in fact prohibiting married women needing to go out, in view of muhaddits (hadith narrators).
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Keywords
Women, Ask for Permission, Leaving the House, Alimony, Disobedience.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri