eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKADIZÂDE MEHMED ARİF b. MEHMED ERZURUMÎ (Ö. 1173/1759)’NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ
(Kadızâde Mehmed Efendi and His Theological Aspects )

Yazar : İsmail BULUT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 63 - 82
Dergiye Geliş Tarihi : 16.09.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : İsmail BULUT , (19). KADIZÂDE MEHMED ARİF b. MEHMED ERZURUMÎ (Ö. 1173/1759)’NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 63 - 82. Doi: .


Özet
Erzurum’da müderrislik ve müftülük yapmış bir âlim olan Kadızâde Mehmed Efendi, tevhit, cinler, insan fiilleri ve diğer birçok kelami meseleyi ele alan eserler yazmıştır. İtikadî görüşlerini mensubu olduğu Mâturîdî ekolünün genel ilkeleri çerçevesinde yorumlamıştır. Kadızâde Mehmed Efendi, halkın din alanında saygın konum olan müftülük görevini icra etmesi nedeniyle, birçok inanç meselelerini ele almış ve irdelemiştir. İslâm inançlarının doğru anlaşılması için emek sarf etmiş ve geleneksel bakış açısıyla, zamanındaki inanç problemlerine çözüm getirmeye gayret göstermiştir. Meselelere yaklaşımında ehlisünneti ön plana çıkardığı ve özellikle Mâturîdî anlayışı öncelediği görülmektedir. Bu çalışmada, Kadızâde’nin kelami görüşleri ve inanç konularına yaklaşımı incelenecektir

Anahtar Kelimeler
Kadızâde Mehmed Efendi, Kelam, Şerh ve Haşiye.

Abstract
Kadızâde Mehmed Efendi who was a mufti and one of the most prominent scholars of Erzurum wrote works about tawhid -the unity and uniqueness of God as creator and sustainer of the universe-, jinn, human acts and a lot of matters in the field of Kalam. He interpreted his opinions within the frame of general principles of Maturidi School which he was a member of. As Muslim thinkers in the Islamic geography, He worked for the Islamic faiths to be understood correctly and spread on effort to find solutions to the problems of faith in his time. He brought to the forefront of sunni especially preceded Maturidite understanding. In this study, his approach to matters of faith, and Kalam will be examined entering into details of his opinions in the field of kalam.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Kadızâde Mehmed Effendi, Kalam, Annotation, Postscript.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri