eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ
(An Investigation of Turkish Flute Methods )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 20
Sayı : 68
Sayfa : 117-134
Dergiye Geliş Tarihi : 28.09.2014
Yayımlanma Tarihi : 27.12.216
DOI Number: :
Cite : Hazan KURTASLAN YILDIRIM , (20). TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 68, p. 117-134. Doi: 10.17753/Ekev345.


Özet
Türkiye’de ilkokul döneminden başlayarak pek çok kurumda, çalgı eğitimi içerisinde flüt eğitimi verilmekte, eğitimci ve sanatçı yetişmektedir. Son yıllarda, Türkiye’de flüte yönelik ilginin artması ile flüt eğitiminin yanı sıra metotlar, ders kitapları ve derleme eser albümleri yayımlanmaya başlamıştır. Araştırmada, flüt için yazılıp yayınlanmış Türkçe metotlar hangileridir, metotların içerikleri nelerden oluşmaktadır, metotların içerikleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Araştırma, betimsel olup durum tespiti yapılmıştır. Araştırma 2016 yılına kadar yayınlanmış olan flüt metotları ile sınırlandırılmıştır. Konu ile ilgili alan yazın taraması ve Türkçe flüt metotlarının incelenmesinde doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 2016 yılına kadar Türkiye’de yayınlanan dört Türkçe flüt metoduna ulaşılmıştır. Metotlar arasında içerik bakımından farklılık ve benzerlikler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında, flüt için yazılacak metotların ve eser albümlerinin çeşitli amaçlarla farklı seviyelerde yazılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Flüt, Flüt Eğitimi, Türkçe Flüt Metotları.

Abstract
Starting from the primary school, many institutions in Turkey provide flute education within the scope of music education, and train educators and artists. With the increase in interest for flute methods, course books and albums of collected works have been published as well as flute education in recent years. The present study aims to seek an answer what Turkish flute methods that are produced and published for flute are, what these methods include, and what the similarities and differences between these methods are. The study is a descriptive research that reviews the current situation. It is limited to the flute methods published by 2016. The document analysis technique was used to make the related literature review and investigate Turkish flute methods. The findings reveal that there are four Turkish flute methods published in Turkey by 2016. In the light of these results, some suggestions have been developed that methods and work books can be written for flute in a variety of purposes at different levels.

Keywords
Music Education, Instrument Education, Flute, Flute Education, Turkish Flute Methods.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri