eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOSMANLI İKTİSADİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ANA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT POLİTİKASINA BAKIŞ
(Overview of Ottoman Economic Policy within the Framework of the Principles of Ottoman Economic World Vision )

Yazar : Harun ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 415 - 424
Dergiye Geliş Tarihi : 16.10.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Harun ŞAHİN , (19). OSMANLI İKTİSADİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ANA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT POLİTİKASINA BAKIŞ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 415 - 424. Doi: .


Özet
Osmanlı Devleti klâsik iktisadî sistemini İslâm-Türk Medeniyetinden devralmıştır. İslam Hukuku, Osmanlı iktisat sisteminin temelini oluşturmuştur. Para, maliye, fiyat vb. siyasetlerin uygulanmasında İslam Hukuk kuralları ile birlikte örf, âdet ve geleneklere uyulmuştur. Osmanlılar, klâsik iktisat siyasetinin dayandığı nev’i şahsına münhasır bir iktisadî dünya görüşüne sahip olmuştur. Klâsik iktisadî dünya görüşünden gelen önemli ilkeler iktisat siyasetini belirlemiştir. Adalet iaşe, arz yönlü refah anlayışı, gelenekçilik ve gelircilik benimsenen önemli ilkelerdendir. Bu ilkeler dengelenme ve etkileşim içerisinde bir bütün oluşturmuştur. Geleneksel iktisat politikaları, klâsik iktisadî düşüncenin ve benimsenen ilkelerin ürünü olmuştur. İstihdam üretim ve refahı arttırmak, fiyat istikrarını sağlamak, kamusal ihtiyaçları karşılamak ve sömürüyü önlemek temel iktisat siyaseti amaçları olmuştur. Bu amaçlara ulaşabilmek için geleneksel para ve maliye siyaseti araçları kullanılmıştır. Kalitatif iktisat politikalarından ziyade kantitatif politikalar izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Klâsik Dönem, Klâsik İktisat Siyaseti, Klâsik İktisat Düşüncesi

Abstract
The Ottoman Empire took classical economic system over from Islamic-Turkish Civilization. Islamic law was the basis of the Ottoman economic system. Traditions and customs as well as the rules of Islamic Law were complied in the implementation of policy such as monetary, fiscal, price etc. Ottomans had a characteristic economic worldview where classical economic policy is based. Important principles from classical economic worldview determined the economic policy. Justice, provisionism, understanding of supplyside prosperity, traditionalism and fiscalism were the important principles adopted. These principles have created a whole by stabilization and interaction. Traditional economic policies were the product of classical economic system and principles adopted. The objectives in basic economic policy of Ottomans were to increase employment, production and welfare, to maintain price stability, to meet the needs of public and to prevent the exploitation. Traditional monetary and fiscal policy tools were used to achieve these goals. Quantitative policies were pursued rather than qualitative economic policies.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Ottoman Empire, Classical Period, Classical Economic Policies, Traditional Economic Thought

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri