eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİBÂDİ TEFSİR USÛLÜNE GENEL BİR BAKIŞ
(Ibadis’ Approaches to the Methodology of Qur’anic Exegesis )

Yazar : İsmail ALBAYRAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 31 - 62
Dergiye Geliş Tarihi : 25.10.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : İsmail ALBAYRAK , (19). İBÂDİ TEFSİR USÛLÜNE GENEL BİR BAKIŞ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 31 - 62. Doi: .


Özet
İbâdilik hakkında Müslüman ve gayri-Müslim ilim adamlarının çalışmalarının son zamanlarda artmasına rağmen istenilen seviyede olmadığı rahatlıkla söylenebilir. İbâdiliğin mezhep olarak tarihi gelişimini ele alan bir hayli çalışma önceliğini korurken, söz konusu mezhebin İslami ilimler sahasında ortaya koyduğu eserler hâlâ meraklı araştırmacıları beklemektedir. Bu nedenle her geçen gün yeni bir yazmanın gün yüzüne çıkarıldığı İbâdilikle ilgili çalışmaların etraflı bir şekilde ele alınmasına ciddi ihtiyaç vardır. Genel İbâdi-İslam literatürüne bakıldığında ise, İbâdi fıkhı ve kelamı konusundaki eserlerle mukayese edildiğinde en fakir alanın İbâdi tefsir çalışmaları olduğu görülecektir. Belki söz konusu alanda yeterli İbâdi malzemenin olmayışı bu sessizliği tetiklemiş olabilir, fakat bugün İbâdi tefsir algısını ve tasavvurunu ortaya çıkaracak bir literatürün mevcudiyeti de aşikârdır. Bu makalede, İbâdi müfessir ve âlimlerin eserleri çerçevesinde, İbâdi tefsir usûlünün imkânı üzerinde durulacaktır. Araştırdığımız kadarıyla herhangi bir çalışmanın bulunmadığıbu alanda, İbâdi tefsir usûlünün öncelikli maddeleri, diğer tefsir usûlleriyle olan benzerlikleri ve farklılıkları ve İbâdi tefsir usûlünün genel tefsir çalışmalarına hangi açılardan katkıda bulunduğu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Müfessir, Gelenek, İbâdilik, Usûl

Abstract
In recent times, research on the Ibadi tradition by both Muslim and non-Muslim scholars have increased; however, we can still comfortably say that this increase is not at the desired level. While the primary focus of researchers remain in the study of the Ibadi tradition as a school of thought, the important contribution and works of the Ibadi tradition towards various Islamic disciplines, still await curios researchers to discover them. For this reason, there is a serious need for a comprehensive study of the Ibadi works on Islam, especially as with every passing day, there have been new manuscripts being discovered. When we look at Ibadi Islamic literature in general and compare Ibadi jurisprudence and theology, we will realise that the poorest and the most undiscovered areas of study is the area of Ibadi works on exegesis (tafsir). The once nonaccessible and insufficient amount of Ibadi resources and materials may have triggered this lack of study, however, today, the existence of materials related to the concept of Ibadi exegesis and understanding is clearly evident. In this paper, I will focus on the methodology of Ibadi exegesis in the light of commentators of the Qur’an who are of the Ibadi tradition. As far as I know, this paper will be a first in this field of research, and discuss the primary articles of the method of exegesis, the similarities and differences between other methods of exegesis, and the original contributions of the Ibadi method of exegesis.

Keywords
Exegesis, Exegetes, Ibadis, Tradition, Methodology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri