eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSAİD NURSİ’NİN SİYASET ANLAYIŞI
(SAİD NURSİ’S UNDERSTANDING OF POLITICS )

Yazar : Maksut ÇETİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 62
Sayfa : 95-120
Dergiye Geliş Tarihi : 4.12.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Maksut ÇETİN , (19). SAİD NURSİ’NİN SİYASET ANLAYIŞI. Ekev Akademi Dergisi, 62, p. 95-120. Doi: 10.17753/Ekev362.


Özet
Bediüzzaman Said Nursi, dört büyük siyasal dönemi yaşamış önemli bir şahsiyettir. O, siyasi tarihimizde II. Abdulhamit döneminden başlayarak, İttihad ve Terakki, Cumhuriyet’in tek partili ve çok partili dönemlerini yaşamış ve yaşadığı o dönemlerin tüm değişimlerini yakından takip ederek, onlara yönelik görüş ve tavırlarını ortaya koymuştur. Bunun yanında, İslam tarihi boyunca tartışılarak gelen siyasi konuları da ciddi bir şekilde değerlendirmeyi ihmal etmemiştir. Said Nursi, siyaset kavramını genelde hem bir toplumdaki en üst yöneticiyi hem de bir alt kademedekilere emir verme yetkisine sahip olan herkesi kapsayacak şekilde izah etmiştir. O, siyasetin olgusal olarak gerekli olup olmadığını, siyasetin dini konular içerisindeki konumu ve oranını, din-siyaset ilişkisi ve laik sistemlerin dine dair alması gereken tavrını açıklamıştır. Ayrıca ilk dört halife için tartışılan en faziletli olma meselesi ve o meselenin İslam mezheplerinden Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki fikir ayrılıklarına olan etkisini geniş bir şekilde ele almıştır.

Anahtar Kelimeler
Siyaset, Anlayış, Din, Mezhep, Halife ve Laiklik

Abstract
Bediüzzaman Said Nursi, who lived in the four major political periods is an important personage. He lived respectively in the period of Abdulhamit II, the Union and Progress, a single-party and multi-party of the Turkish Republic. He closly followed all changes of those period and he revealed his opinions and attitudes towards them. In addition, he didn’t ignore to evaluate the politicals subjects having been discussed throught the history of Islam. Said Nursi has explained the concept of political as both the top managers in the comminity and authority that gives orders to a lower level. He has widely discussed whether the politics is factually necessery or not, the rates of politics in religious matters, the relationship between religion and politics and the attitudes that a secular sistem must take towards religion. Also he discussed the issue of four caliphs being the most virtuous and the influence of the issue on opinion differences between Shia an ahl al-Sunnah sects.

Keywords
Politics, Understanding, Religion, Sect, Caliph and Secularism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri